Εμβόλια mRNA: Ένα Παραμύθι της Φαντασίας

Μετάφραση: Απολλόδωρος  16 Νοεμβρίου 2022 | Saeed A. Qureshi, Ph.D. | Διάβαστε το εδώ.

Ακολουθεί μια σύντομη επιστημονική εξήγηση της τεχνολογίας mRNA, η οποία συχνά παρουσιάζεται ως κάτι νέο, προηγμένο ή καινοφανές.

Η βιβλιογραφία το περιγράφει (mRNA, messenger ribonucleic acid) ως μια χημική ένωση (μια μικρότερη εκδοχή του νουκλεϊκού οξέος ή RNA), όπως ένα μόριο πεπτιδίου, σε σύγκριση με την πρωτεΐνη, το μεγαλύτερο (αλυσίδα ή περιδέραιο) μόριο. Μπορεί να είναι εντυπωσιακό και συγκλονιστικό για τους επαγγελματίες της ιατρικής λόγω της περιορισμένης μάθησης και κατανόησης της επιστήμης/χημείας– κατά τα άλλα, τίποτα δεν είναι μοναδικό ή νέο σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του ως χημικό μόριο/ένωση.

Η προωθούμενη πτυχή της καινοτομίας της “τεχνολογίας mRNA” βασίζεται στην αφήγηση της χημείας όπως θα συνέβαινε στο σώμα, όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία, όπως σε μια έκθεση της Pfizer προς τον FDA για την έγκριση εμβολίου (σύνδεσμος). Η περιγραφή είναι ότι μόλις χορηγηθεί το mRNA, τότε υποτίθεται ότι θα εμπλακεί στη χημεία του σώματος (ή στις χημικές διεργασίες/σύνθεση) για να παράγει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη (που ονομάζεται spike (ακίδα) ή s- πρωτεΐνη) που σχετίζεται με τον ιό (SARS-COV-2).

Μόλις παραχθεί αυτή η πρωτεΐνη στο σώμα, το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος θα ενεργοποιηθεί για να παράγει άμυνα (αντισώματα/ανοσία) κατά της πρωτεΐνης (που θεωρείται ξένο σώμα) ικανή να σκοτώσει τη μελλοντική επίθεση από τον ιό, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη spike.

Πρόκειται για τις πτυχές της χημείας και στα δύο επίπεδα, δηλαδή εντός (σύνθεση της πρωτεΐνης spike και ανάπτυξη ανοσίας) και εκτός (σύνθεση του mRNA στο εργαστήριο) του σώματος. Εν ολίγοις, η αφήγηση βασίζεται στη χημεία (επιστήμη) και τις αντιδράσεις/διαδικασίες της στον πυρήνα της.

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω θα μπορούσε να χωριστεί σε πέντε βήματα ( με την αντίστοιχη επιστημονική βάση που τους λείπει):

  • 1. Το mRNA έχει συντεθεί και χαρακτηριστεί σε ένα εργαστήριο ή μια μονάδα παραγωγής. Δυστυχώς, η βιβλιογραφία δεν παρέχει σχετικές και ουσιώδεις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μέρος, όπως η ταυτότητα, η καθαρότητα και η σταθερότητα του mRNA. Έτσι, είναι ένα άγνωστο στοιχείο για οποιονδήποτε εκτός της φαρμακευτικής εταιρείας που το κατασκευάζει. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε ισχυρισμός που διατυπώνεται σχετικά με την τεχνολογία mRNA, το όφελος και τη σημασία της από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών επαγγελματιών (υποστηρικτών ή μη) που δεν συνδέονται με την εταιρεία, πρέπει να είναι υποθετικός (φανταστικός) – όχι πραγματικός ή επιστημονικός.
  • 2. Μόλις χορηγηθεί ( ένεση ) στον οργανισμό, υποστηρίζεται ότι το mRNA παράγει πρωτεΐνη spike, την ίδια ή παρόμοια με αυτή που πιστεύεται ότι έχει ο ιός SARS-COV-2. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να παρέχεται ή να είναι διαθέσιμο για να αποδείξει ότι, πράγματι, το mRNA παράγει τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη spike. Η ύπαρξη ή η παραγωγή της πρωτεΐνης spike μπορεί να ανιχνευθεί ή να παρακολουθηθεί μόνο με ένα τεστ. Επιπλέον, το τεστ μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με την ύπαρξη ενός φυσικά καθαρισμένου δείγματος πρωτεΐνης spike (αναφοράς), το οποίο δεν είναι διαθέσιμο από οπουδήποτε. Η ακίδα πρωτεΐνης δεν είναι διαθέσιμη επειδή δεν είναι διαθέσιμα τα δείγματα του ιού από τα οποία πρέπει να εξαχθεί η ακίδα πρωτεΐνης. Επομένως, η ανίχνευση ή η υποβολή έγκυρων ισχυρισμών για την ύπαρξή της είναι αδύνατη. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι παράγεται πρωτεΐνη spike και ότι η παρουσία της ανιχνεύεται ή παρακολουθείται θα πρέπει να θεωρείται άκυρος και φανταστικός.
  • 3. Υποστηρίζεται ότι η πρωτεΐνη spike πυροδοτεί την ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού, δηλαδή ο οργανισμός παράγει ειδικά αντισώματα. Πώς έχει τεκμηριωθεί αυτό; Αυτό δεν μπορεί να συμβεί διότι για να καταδειχθεί η αλληλεπίδραση της spike- πρωτεΐνης και των αντισωμάτων απαιτείται ένα καθαρό απομονωμένο δείγμα της spike- πρωτεΐνης, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, όπως προαναφέρθηκε.Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η παραγωγή ειδικών αντισωμάτων. Επιπλέον, η ανίχνευση και η παρακολούθηση των αντισωμάτων απαιτεί μια εξέταση για τα συγκεκριμένα αντισώματα. Το τεστ δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς το καθαρό απομονωμένο δείγμα αντισωμάτων, το οποίο επίσης δεν είναι διαθέσιμο. Επομένως, ο ισχυρισμός ότι τα αντισώματα παράγονται ή θα παραχθούν από την πρωτεΐνη spike δεν μπορεί να είναι αληθής. Ως εκ τούτου, ένας τέτοιος ισχυρισμός πρέπει να είναι ψευδής και φανταστικός, όχι επιστημονικός.
  • 4. Ο επόμενος ισχυρισμός στην αφήγηση της νέας τεχνολογίας mRNA είναι ότι τα παραγόμενα αντισώματα θα έχουν και θα παρέχουν προστατευτική ασπίδα έναντι της επίθεσης του ιού. Αυτός ο ισχυρισμός πρέπει να είναι ψευδής, διότι απαιτείται δείγμα του ιού για να ελεγχθεί ο ισχυρισμός, το οποίο είναι πλέον πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι το δείγμα του ιού δεν είναι διαθέσιμο πουθενά στον κόσμο. Ως εκ τούτου, η ανοσία/αποτελεσματικότητα των αντισωμάτων μέσω mRNA δεν μπορεί να επαληθευτεί. Είναι τόσο απλό όσο αυτό. Έτσι, όλοι οι ισχυρισμοί σχετικά με το mRNA πρέπει να είναι φανταστικοί και αλαζονικοί – όχι πραγματικοί ή επιστημονικοί.
  • 5. Όσον αφορά τον ισχυρισμό ασφάλειας του εμβολίου mRNA, αυτό είναι ίσως το πιο απλό βήμα που θα μπορούσε να διεξαχθεί πειραματικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δοσολογήσει κανείς κύτταρα, ιστούς, ζώα ή ανθρώπους και να παρατηρήσει τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.Τέτοιες μελέτες δεν υπάρχουν. Αυτό δημιουργεί μια βάσιμη ανησυχία σχετικά με το mRNA, δηλαδή γιατί δεν έχουν διεξαχθεί ή αναφερθεί τέτοιες μελέτες. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η ασφάλεια του mRNA έχει δοκιμαστεί παραμένει αδύναμος ή ψευδής.

Τα προαναφερθέντα βήματα, που δεν αποτελούν μόνο επιστημονική απαίτηση αλλά και λογική, λείπουν.

Επομένως, αν το δει κανείς από την πλευρά της χημείας (επιστήμης), το σενάριο του mRNA είναι χωρίς γεγονότα και επιστημονική υποστήριξη, μοιάζει περισσότερο με ένα φανταστικό παραμύθι.

Ο μόνος λόγος για τον οποίο η πραγματικότητα αποκρύπτεται είναι επειδή οι ισχυρισμοί και οι εκτιμήσεις σχετικά με το mRNA έχουν αναφερθεί από επαγγελματίες της ιατρικής και όχι από επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, ιδίως σχετικούς με τη χημεία. Ως εκ τούτου, απαιτείται επείγουσα αξιολόγηση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης- διαφορετικά η λεγόμενη πανδημία θα συνεχιστεί με συστάσεις ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού φανταστικών και άσχετων εμβολίων ή εμβολίων mRNA ή των επαναλήψεών τους (γνωστές και ως ενισχυτικά).


***Δικτυογραφία:

mRNA Vaccines: A Fantastic Fairy Tale – BIOANALYTICX

mRNA Vaccines: A Fantastic Fairy Tale

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button