Ανοικτή επιστολή Μαθηματικού προς Πρωθυπουργό για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα -Ηλεκτρονική Φυλάκιση

Από τον Αθανάσιο Τσόκα  Μαθηματικό – Ερευνητή    

Κύριε Πρωθυπουργέ!

Εάν η έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων γίνονταν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. κοινή υπουργική απόφαση 8200/0- 297645-10-4-2018 (της Κυβέρνησης του κου Τσίπρα), (η οποία απόφαση λέει με ξεκάθαρο τρόπο ότι η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα χρησιμοποιείται μόνο για ταυτοποίηση και επομένως θα περιέχει μια ψηφιακή φωτογραφία του ενδιαφερομένου και τα στοιχεία του), τότε η ταπεινότητα μου, θα είχε βγάλει ήδη τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα!.
Δυστυχώς όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή εσείς άλλα είχατε στο μυαλό σας, (για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες), στις 17/2/2023 η Κυβέρνηση σας, δια του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τροποποίησε ( με το ΦΕΚ Β’ 824) την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση << Έκδοση νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων>> (της Κυβέρνησης του κου Τσίπρα), προσθέτοντας τα εξής :

<<Όταν αποφασιστεί η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα να συνδεθεί με το τραπεζικό σύστημα και με όλες τις υπηρεσίες της ψηφιακής διακυβέρνησης, θα δύνανται στην εν λόγω ηλεκτρονική ταυτότητα, να αποθηκευτούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και άλλα), ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης (για όλες τις υπηρεσίες), μόνο με την ηλεκτρονική (ψηφιακή) του ταυτότητα, στην οποία θα υπάρχει ένας μόνο αριθμός, Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ του πολίτη>>!.

Ήδη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κος Οικονόμου, έχει προβεί στις παρακάτω διευκρινήσεις :
<<Το Δεκέμβρη του 2023 θα είμαστε έτοιμοι νομοθετικά, ώστε όσοι Έλληνες πολίτες θα έρχονται από το Δεκέμβρη και μετά στα Αστυνομικά τμήματα για έκδοση νέων ταυτοτήτων, θα τους βάζουμε στις νέες ταυτότητες τους, τον ένα και μοναδικό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ τους!. Όσοι δε Έλληνες πολίτες έχουν βγάλει τις νέες ταυτότητες τους πριν από το Δεκέμβρη του 2023 (οι οποίες δεν έχουν το προσωπικό αριθμό τους), θα τους καλέσουμε να έλθουν ξανά στα Αστυνομικά τμήματα, για να τους βάλουμε το προσωπικό αριθμό τους>>!.

Κύριε Πρωθυπουργέ!
Μια ΄τέτοια ταυτότητα (ψηφιακή ταυτότητα), που στο άμεσο μέλλον είμαι βέβαιος ότι θα τη μετατρέψετε σε ψηφιακό πορτοφόλι :
ΑΡΝΟΥΜΑΙ να την παραλάβω!.
ΑΡΝΟΥΜΑΙ να την κρατώ στα χέρια μου!.
ΑΡΝΟΥΜΑΙ να τη φέρω επάνω μου!.
Και οι λόγοι είναι δύο!.
Και είναι αμφότεροι σημαντικοί για μένα!.
Ο πρώτος λόγος, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι συνειδησιακός!.
Και μην προτρέξετε να με χαρακτηρίσετε γραφικό και ψεκασμένο, γιατί θα κάνετε μεγάλο λάθος!.
Με αυτά που θα σας πω, ευθύς αμέσως :
Είμαι ένας θετικός επιστήμονας, με την ιδιότητα του Μαθηματικού-Ερευνητή.
Έχω βαθιά Πίστη, Στον Ένα και Μοναδικό Τριαδικό Θεό!.
Εκτός από την ενασχόληση μου με τη Μαθηματική Επιστήμη, ασχολούμαι εμπεριστατωμένα με τη μαθηματική (λεξαριθμική) αποκωδικοποίηση της Πάνσοφης Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας μας!.
Και τα συμπεράσματα μου, για την Αρχαιά Γλώσσα μας, είναι συγκλονιστικά!.

Η Αρχαία μας Γλώσσα, κύριε Πρωθυπουργέ είναι Θεόπνευστος και αυτό ενδυναμώνει την Πίστη μου, προς Τον Τριαδικό Θεό!.
Επίσης με πολύ σεβασμό μελετώ τα Ιερά Ευαγγέλια, την Ιερά Αποκάλυψη και τις Γραφές των Πατέρων της Εκκλησιάς μας!.
Γνωρίζω τα όσα έχει προφητεύσει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας και πιστεύω ότι όλες οι προφητείες Του, θα συμβούν!.
Θα σας αναφέρω, κύριε Πρωθυπουργέ, μια προφητεία Του Διδασκάλου Ιησού μας, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί :
Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, ο Ιησούς και οι μαθητές Του βρίσκονται έξω από το Ναό του Σολομώντος, ό οποίος είχε ανακαινισθεί από τον Ηρώδη.
Οι μαθητές θαυμάζουν τα λιθάρια του Ναού και τα αφιερώματα!.
Τότε ο Χριστός τους λέει :
<<Θα έλθουν ημέρες και απ’ αυτά που βλέπετε, δεν θα μείνει λίθος επί λίθον!>>.
Και πράγματι, κύριε Πρωθυπουργέ, την άνοιξη του 70 μ.Χ καταστράφηκε ολοσχερώς η Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους και μαζί καταστράφηκε και ο Ναός του Σολομώντος και έμεινε μόνο λίγος τείχος του Ναού, που λέγεται μέχρι σήμερα “τείχος των δακρύων”!.

Επίσης, κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύω ακράδαντα ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι προφητείες Του Ευαγγελιστή Ιωάννη που τις αναφέρει στην Ιερή Αποκάλυψη Του!.
Θα σταθώ όμως στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης Του Ευαγγελιστή Ιωάννη :
Στην αρχή του 13ου κεφαλαίου της Ιεράς Αποκάλυψης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μας μιλάει για ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (τον Αντίχριστον), με τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια!.
Και στο 18ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μας λέει επί λέξει τα εξής :
<<Εκείνος που έχει νόηση ας λογαριάσει τον αριθμό του μεγάλου θηρίου. Είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι ΧΞS (666)>>!.

Πριν από 1900 χρόνια, κύριε Πρωθυπουργέ, σε ηλικία 100 ετών, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, με τη φώτιση Του Αγίου Πνεύματος, υπαγόρευσε στον μαθητή του Πρόχορο (που του έγραφε την Ιερά Αποκάλυψη) ότι, ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (ο Αντίχριστος) έχει αριθμό το 666!!!.
Σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, η ταπεινότητα μου με την ιδιότητα του Μαθηματικού-Ερευνητή, λογάριασε (απέδειξε) ότι ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ έχει πράγματι αριθμό τον αριθμό 666. (η απόδειξη ΕΔΩ)
https://www.efenpress.gr/2023/10/s-600606-666.html
Μετά τη μαθηματική μου απόδειξη, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (της Ιεράς Αποκάλυψης του Ευαγγελιστή Ιωάννη) έχει αριθμό το 666, δεν επιβεβαιώθηκε η προφητεία Του Ιωάννη, για τον αριθμό του μεγάλου θηρίου (δηλαδή του Αντιχρίστου)?.

Στο σημείο αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, (μιας και μιλάμε για τον αριθμό 666 του μεγάλου θηρίου (δηλαδή του Αντιχρίστου)), θα σας πω το εξής εντυπωσιακό και αξιοπρόσεκτο :
Στο barcode (μπαρκόουντ-γραμμικό κώδικα) όλων των προϊόντων υπάρχει ο αριθμός 666 (η απόδειξη ΕΔΩ)
https://orthodox-watch.blogspot.com/2010/07/666-barcode.html

Έτσι και στο barcode (γραμμικό κώδικα) των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, (που μας υποχρεώνετε όλους να τις έχουμε βγάλει μέχρι στις τρεις Αυγούστου 2026), υπάρχει ο αριθμός 666 του Αντιχρίστου!!!.
Επίσης, θα μου επιτρέψετε κύριε Πρωθυπουργέ, να σας αναφέρω και μια άλλη προφητεία Του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που όπως δείχνουν τα γεγονότα θα επαληθευτεί επί των ημερών σας!.
Στους στίχους 11 και 17 του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει επί λέξει τα εξής :

<<…..Ύστερα είδα ένα άλλο μικρό θηρίον να ανεβαίνει από τη ξηρά. Είχε δυο κέρατα σαν του αρνιού, αλλά μιλούσε σαν δράκος. Αυτό το μικρό θηρίο θα υποχρεώσει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να έχουν ένα σημάδι χαραγμένο στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο τους, ώστε να μη μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει, παρά εκείνος που έχει το χαραγμένο σημάδι και το σημάδι αυτό είναι ο αριθμός 666 του μεγάλου θηρίου (του Αντιχρίστου)>>!.
Εδώ θα σας αναφέρω, κύριε Πρωθυπουργέ και την προφητεία Του Αγίου Αρέθα, Επισκόπου Καισαρείας (και διαδόχου Του Μεγάλου Βασιλείου), που η προφητεία αυτή, αφορά εσάς άμεσα, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί θα επαληθευτεί (όπως δείχνουν τα πράγματα) επί της δικής σας, διακυβέρνησης!.
Η Προφητεία Του Αγίου Αρέθα μας λέει :

<<Αρχικά το χάραγμα θα δοθεί πάνω σε πλακίδιο (κάρτα) καθημερινής χρήσης>>!.
Και εδώ σας ερωτώ, κύριε Πρωθυπουργέ, η ηλεκτρονική σας ταυτότητα, που θα μας υποχρεώσετε να βγάλουμε δεν είναι ένα “πλακίδιο”?.

Η ηλεκτρονική σας ταυτότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχει γραμμικό κώδικα (barcode)?. Και βεβαίως έχει!!!.
Παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν διαβάσατε την επιστημονική απόδειξη ότι σε κάθε γραμμικό κώδικα (barcode) όλων των προϊόντων (άρα και της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας) , υπάρχει ο αριθμός 666?.
Εάν λοιπόν, εσείς κύριε Πρωθυπουργέ, αποφασίσετε (όποτε αποφασίσετε), να συνδέσετε αυτές τις ψηφιακές ταυτότητες με το τραπεζικό σύστημα και πείτε ότι μόνο όσοι έχουν μια τέτοια ταυτότητα (με τον αριθμό 666 πάνω της) μπορούν να συνδεθούν με το τραπεζικό σύστημα και να συναλλάσσονται μαζί του, δεν θα έχετε δώσει το χάραγμα (666) (σε όλους αυτούς που έχουν πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα) σε μορφή πλακιδίου (κάρτας), όπως μας λέει η προφητεία Του Αγίου Αρέθα?.
Και όλοι οι υπόλοιποι (όπως η ταπεινότητα μου), που δεν θα έχουμε πάρει μια τέτοια ταυτότητα (για λόγους συνειδησιακούς- θρησκευτικούς), δεν θα μπορούμε να συνδεθούμε με το τραπεζικό σύστημα, οπότε δεν θα έχουμε χρήματα και έτσι θα πεινάσουμε και στο τέλος θα οδηγηθούμε στο θάνατο?.
Επειδή όμως στην προκειμένη περίπτωση “οι αντιρρησίες συνειδήσεως” θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ακόμη, δεν νομίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, να επιμένετε στην υποχρεωτικότητα μιας τέτοιας ψηφιακής ταυτότητας!.

Εκτός και εάν θέλετε να γίνετε το μικρό θηρίο, της Αποκάλυψης Του Ευαγγελιστή Ιωάννη!!!.
Έρχομαι τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας αναφέρω το δεύτερο λόγο άρνησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, που είναι επίσης πολύ σημαντικός για μένα, όσο και ο πρώτος λόγος, που παραπάνω σας ανέπτυξα!.

Η ψηφιακή αυτή ταυτότητα, που θα είναι συνδεδεμένη με τη ψηφιακή διακυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο ευφυής, που θα καταγράφει όλες τις αγορές μου (τροφίμων, ρούχων, εσωρούχων κ.λ.π, κ.λ.π) και επίσης θα καταγράφει από ποιόν έκανα τις αγορές και αυτός που πήρε τα χρήματα από μένα, σε ποιούς τα έδωσε κ.ο.κ.

Με άλλα λόγια, κύριε Πρωθυπουργέ!.
Με μια τέτοια ψηφιακή ταυτότητα, θα παραβιάζεται η προσωπική οικονομική ζωή μου!.
Με μια τέτοια ευφυέστατη ψηφιακή ταυτότητα, θα παραβιάζεται η προσωπική μου ζωή!.
Με μια τέτοια ψηφιακή ταυτότητα (με ΟΛΑ σε ένα προσωπικό αριθμό) και συνδεδεμένη και με το Υπουργείο Υγείας, θα παραβιάζεται το απόρρητο της προσωπικής μου υγείας!. Σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, τα προβλήματα υγείας μου τα γνωρίζει μόνο ο προσωπικός Ιατρός μου!
Μια τέτοια ψηφιακή ταυτότητα δεν την κάνετε κε Πρωθυπουργέ για να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή (υπάρχουν άλλοι τρόποι λίαν επαρκείς για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και δεν τους εφαρμόζετε)!
Με τη ψηφιακή ταυτότητα (που σύντομα θα την κάνετε και ψηφιακό πορτοφόλι), πάτε να ελέγξετε τους Έλληνες πολίτες!.

Στους ανήσυχους, στους δυναμικούς και στους ενοχλητικούς πολίτες, προς εσάς, θα τους απενεργοποιείτε κάθε τόσο τη ψηφιακή ταυτότητα τους (το ψηφιακό πορτοφόλι τους), (γιατί εσείς θα έχετε το ηλεκτρονικό κλειδί της ψηφιακής Διακυβέρνησης), οπότε οι ανήσυχοι αυτοί πολίτες με απενεργοποιημένη τη ψηφιακή τους ταυτότητα, δεν θα έχουν χρήματα και για να μην πεινάσουν θα γίνονται από ανήσυχοι, φιλήσυχοι πολίτες, ώστε να δουν τη ψηφιακή ταυτότητα τους, να ενεργοποιείται ξανά!!!.
Έτσι, με τη δαιμονική αυτή ψηφιακή ταυτότητα σας, πάτε να φτιάξετε ένα καθεστώς απόλυτα αυταρχικό και πέρα για πέρα φασιστικό!.
Θα έχετε μαρκάρει όλους τους Έλληνες πολίτες με ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΌ (το προσωπικό αριθμό) (μέσα από τις εωσφορικές ψηφιακές ταυτότητες σας) και θα τους καταντήσετε προβατάκια, που θα ζουν μέσα στο μαντρί της Παγκοσμιοποίησης!.

Κύριε Πρωθυπουργέ!

Όλες οι ενέργειες σας, γύρω από τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και η σπουδή σας για άμεση εφαρμογή τους, δείχνουν ότι εκτελείτε εντολές της Νέας Τάξης Πραγμάτων (ΔΝΤ), η οποία Νέα Τάξη, ορέγεται να καθυποτάξει όλους τους λαούς της Γης, κάτω από μια Παγκόσμια Κυβέρνηση, με ένα παγκόσμιο ψηφιακό νόμισμα, της απόλυτης παγκόσμιας σκλαβιάς και της απόλυτης παγκόσμιας φτώχειας!!!.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μαθηματικός – Ερευνητής.

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button