Πώς Γίνεται Η Κατάχρηση Της Μεθόδου PCR Στον Εντοπισμό Των Υποθετικών «Κρουσμάτων» του Sars-Cov-2…

Σημαντικές παγίδες που σχετίζονται με τις τεχνικές PCR / RT-PCR για την υποτιθέμενη ανίχνευση του Sars-Cov-2 και τη διάγνωση του Covid-19:

Ως κάποιος με περισσότερο από επαρκείς γνώσεις ιατρικών και κλινικών επιστημών μαζί με κάποια μεταπτυχιακή ερευνητική εμπειρία στη φυσική χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας τεχνικές μοριακής γενετικής, θα ήθελα να συμβάλω στην κατανόηση αυτής της αντίδρασης ενίσχυσης (PCR / RT-PCR) και πώς οι πληροφορίες που προέρχονται από αυτήν θα μπορούσαν να καταστούν άκρως παραπλανητικές όταν σήμερα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση των υποτιθέμενων «λοιμώξεων» σε σχεδόν οτιδήποτε και οποιονδήποτε.

Δεν είναι διασκεδαστικό να βρίσκετε, ανθρώπινα επιχρίσματα, δείγματα της Coca-Cola και ορισμένα φρούτα,  όλα να είναι «θετικά» στο “Sars-Cov-2” χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο RT-PCR, ενώ οι οδηγίες του κιτ, το συνημμένο φυλλάδιο πληροφοριών, καθώς και το έντυπο στο κουτί ενημερώνει σαφώς τους χρήστες ότι το κιτ του τεστ ανιχνεύει μόνο το Sars-Cov-1 ;

Υποψιάζομαι ότι το «τεστ PCR» επιλέχθηκε σκόπιμα για την δυνητική μη-εξειδίκευσή του, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμο για όσους επιθυμούν να μας παραπλανήσουν, καθώς είναι τόσο εύκολο να χειραγωγήσουμε το πρωτόκολλό του ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικούς σκοπούς.

Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα βάσει των απαιτήσεων για την ικανοποίηση ορισμένων πολιτικών αφηγημάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση των υψηλών ποσοστών μιας φανταστικής, συγκεκριμένης μόλυνσης (υψηλά ψευδώς θετικά ποσοστά) σε διαφορετικούς πληθυσμούς και μάλιστα αυτά να εμφανίζονται σε διαφορετικούς χρόνους.

Οι κυλιόμενες τάσεις των υποτιθέμενων μολύνσεων Covid-19, οι κυλιόμενες τάσεις της σφράγισης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας όλα σε απόλυτη αρμονία με τις κυλιόμενες τάσεις διαφορετικών εμβολίων που παρουσιάζονται ως ο μόνος μερικός τρόπος για να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας, ενώ επίσης μας λέγεται ότι τα πράγματα δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν στο φυσιολογικό.

Και για να διασφαλιστεί ότι η συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν εγείρει πολλές υποψίες σχετικά με την μεροληψία τους (bias), κάποιος βαθμός φυσικής μεταβλητότητας θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω της ενσωμάτωσης ορισμένων αρνητικών αποτελεσμάτων των τεστ.

Το PCR δεν μπορεί να διαγνώσει τίποτα χρήσιμο. Κατά τη γνώμη μου, το να είσαι θετικός στο τεστ είναι σαν να κάνεις τεστ σε ανθρώπους για επιθηλιακά κύτταρα (τα οποία όλοι έχουμε) και στη συνέχεια να επιβεβαιώνεις ότι όντως όλοι οι άνθρωποι έχουν τέτοια κύτταρα αλλά να προσποιείσαι ότι αυτά τα κύτταρα προέρχονται από μια μη-ανθρώπινη οντότητα.

Επιτρέψτε μου να κάνω μια άλλη αναλογία.

Πώς θα μπορούσε η εύρεση μερικών πολύ μικρών, κοινών, συνηθισμένων, τυχαίων βιδών που θα μπορούσατε να βρείτε σε ένα μονοπάτι ενώ περπατάτε, να αποδείξει απαραίτητα και κατηγορηματικά ότι οι βίδες ανήκαν σε ένα μοντέλο αυτοκινήτου, που κατασκευάστηκε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και από έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή ή ότι αυτές οι βίδες ανήκαν σε κάτι εντελώς διαφορετικό. ίσως μέρος μιας μικροσυσκευής (gadget) ;

Οι ιδιαιτερότητες της τεχνικής PCR / RT-PCR που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη χειραγώγηση και κατασκευή μιας αυταπάτης και στη δημιουργία φόβου και άγχους στον πληθυσμό:

1. Μέγεθος του αμπλικονίου (ενισχυμένο προϊόν) : Όσο μικρότερο είναι το μέγεθός της αλληλουχίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να βρεθεί το προϊόν (της ενίσχυσης) κοινό με μια ποικιλία αλληλουχιών DNA από μια ποικιλία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η PCR δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κλινική διάγνωση. Το μέγεθος των ενισχυμένων τμημάτων DNA, που υποτίθεται ότι κωδικοποιούν μόνο διάφορες πρωτεΐνες του Sars-Cov-2 είναι πολύ μικρό, περίπου 112 bp (base pair) σε μήκος ή ελαφρώς μεγαλύτερο.

Τα σώματά μας είναι γεμάτα με DNA και διάφορα μόρια RNA που συνεχώς περιφέρονται τόσο ενδοκυτταρικά όσο και εξωκυτταρικά.

Η εργαστηριακή ενίσχυση ενός υποτιθέμενου, συγκεκριμένου, πολύ μικρού τμήματος DNA / RNA δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ιού ή βακτηριδίου και δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει ασθένεια ούτε και θάνατο.

Θα ήθελα να σας παραπέμψω στις προηγούμενες δηλώσεις και συνεντεύξεις του Δρ.Kerry Mullis, του βραβευμένου με Νόμπελ και εφευρέτη της PCR, σχετικά με τους περιορισμούς αυτής της τεχνικής .

Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=Xc0Kysti6Kc

2. Το μήκος των εκκινητών του DNA σας (εμπρόσθιοι και αντίστροφοι εκκινητές, πάντα σε ένα ζεύγος), οι αλληλουχίες τους και οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και όγκοι τους θα μπορούσαν να μεταβληθούν επηρεάζοντας έτσι την ειδικότητα της προσαρμογής στο DNA στόχο και του υβριδισμού/αναδιάταξης και τον ρυθμό ενίσχυσης των μορίων του DNA / RNA στόχου.

3. Τύποι ενζύμων (Reverse Transcriptases and Polymerases), οι συγκεντρώσεις τους, οι όγκοι τους και οι χημικές τους τροποποιήσεις πριν από τη χρήση θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ρυθμό παραγωγής, την εξειδίκευση της ενίσχυσης και την πιστότητα (ακρίβεια) της ενίσχυσης.

4. Η θερμοκρασία μετουσίωσης (denaturation) και η διάρκεια της μετουσίωσης θα μπορούσαν εύκολα να μεταβληθούν στη μηχανή θερμικής ανακύκλωσης της PCR.

Η έκταση της μετουσίωσης του DNA καθορίζει έπειτα εάν οι εκκινητές συνδέονται ειδικά με το «στοχευόμενο DNA» ή όχι ειδικά δηλαδή με τον εαυτό τους στην επόμενη φάση. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν επίσης τη δραστικότητα του ενζύμου πολυμεράσης, τον χρόνο ημιζωής του και την απόδοση.

5. Η θερμοκρασία υβριδισμού/αναδιάταξης και η διάρκεια του υβριδισμού/αναδιάταξης θα μπορούσαν εύκολα να μεταβληθούν στο μηχάνημα θερμικής ανακύκλωσης PCR επηρεάζοντας έτσι το ζεύγος εκκινητών να συνδέεται με τον «στόχο DNA» συγκεκριμένα ή μη ειδικά σε άλλα τμήματα DNA ή ακόμη και να συνδέονται μεταξύ τους (το ζεύγος εκκινητών).

Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν επίσης τη δραστικότητα του ενζύμου πολυμεράσης καθώς και την απόδοση ειδικών και μη-ειδικών στόχων DNA.

6. Η θερμοκρασία ενίσχυσης και η διάρκεια της ενίσχυσης θα μπορούσαν εύκολα να μεταβληθούν στη μηχανή θερμικής ανακύκλωσης PCR επηρεάζοντας έτσι το εάν οι εκκινητές παραμένουν συνδεδεμένοι με τον στόχο DNA και τη δραστηριότητα, τον χρόνο ημιζωής και την πιστότητα του ενζύμου πολυμεράσης καθώς και την ειδική και μη – ειδική απόδοση DNA από διάφορες πηγές.

7. Ο αριθμός κύκλων ενίσχυσης PCR / RT-PCR που εκτελούνται στη μηχανή θερμικής ανακύκλωσης μπορεί να μεταβληθεί ώστε να επηρεάσει άμεσα τη ποσότητα του ενισχυμένου προϊόντος που παράγεται καθώς και εάν το δείγμα θα είναι εύκολα ανιχνεύσιμο (μετρώντας το εκπεμπόμενο φως φθορισμού) ή όχι.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των ψευδών θετικών σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο φαρμακο-πολιτικό αφήγημα σε περίπτωση ανήθικης συμπεριφοράς ή γνήσιων εργαστηριακών σφαλμάτων.

Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των κύκλων, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ενίσχυσης των μη-ειδικών στόχων.

8. Η συγκέντρωση και ο όγκος της δεξαμενής του διαλύματος RNA / DNA επηρεάζει τον βαθμό ενίσχυσης.

9. Οι συγκεντρώσεις και οι όγκοι του φθορίζοντος σημασμένου διαλύματος τριφωσφορικών δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν το μέγεθος της ενίσχυσης.

Μια τεράστια ποσότητα DNA / RNA στην αντίδραση από την αρχή θα μπορούσε να εξασφαλίσει υψηλότερη απόδοση ψευδών θετικών.

10. Η αναλογία της συγκέντρωσης των φθορίζοντα σημασμένων dNTPs έναντι της συγκέντρωσης των μη επισημασμένων DNTPs θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ποσότητα του σήματος DNA που γίνεται αντιληπτή και συνεπώς τον αριθμό των ψευδών θετικών που θα μπορούσαν να ανιχνευθούν.

11. Οι μολυσματικοί παράγοντες και οι αναστολείς των ενζύμων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία ψευδώς θετικών και ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων.

12. Ο υποτιθέμενος στόχος RNA που ανήκει στον «φερόμενο ιό» δεν είναι και δεν έχει απομονωθεί και καθαριστεί ποτέ πριν από την ενίσχυση του στη μηχανή PCR.

Ένα δείγμα επιχρίσματος θα περιέχει ένα μείγμα DNA και RNA καθώς και τεράστιες ποσότητες πρωτεϊνών που ανήκουν σε ανθρώπινα κύτταρα, διάφορα βακτήρια, ιούς, πρωτόζωα και είδη μυκήτων.

13. Η ιοντική συγκέντρωση, ο όγκος και το ρΗ του ρυθμιστικού διαλύματος που χρησιμοποιείται στην αντίδραση θα μπορούσαν να μεταβληθούν.

14. Ο χειρισμός και η προετοιμασία των συστατικών πριν από την τοποθέτηση στη μηχανή θερμικής ανακύκλωσης θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τον αριθμό των ψευδώς θετικών ποσοστών.

15. Το νερό που χρησιμοποιείται στην αντίδραση μπορεί να μην είναι αποστειρωμένο (μολυσμένο).

16. Οι υποτιθέμενες αλληλουχίες εκκινητών Sars-Cov-2 είναι συμπληρωματικές για εκατοντάδες βακτηριακά και ανθρώπινα μόρια DNA:

Εάν κάποιος κάνει μια λίστα με όλα τα διαφορετικά ζεύγη εκκινητών (primers) που έχουν χρησιμοποιηθεί εξ’ αρχής στην τεχνική PCR για τον εντοπισμό του υποτιθέμενου “Sars-Cov 2” σε όλο τον κόσμο και τη σύγκριση των αλληλουχιών τους με βακτηριδιακές και ανθρώπινες αλληλουχίες που βρίσκονται σε διδικτυακή Βάση Δεδομένων Γονιδιώματος, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο BLAST για παράδειγμα, θα βρείτε εκατοντάδες σχεδόν τέλειες αντιστοιχίσεις αλληλουχιών μεταξύ αυτών που φέρεται να είναι τμήματα διαφόρων αλληλουχιών γονιδίων Sars-Cov-1 και Sars-Cov-2 και αλληλουχιών ανθρώπινου και βακτηριακού DNA.

Τα διάφορα ζεύγη εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση του υποτιθέμενου ιού SARS-COV 2 εμφανίζουν τουλάχιστον 90% ομολογία αλληλουχίας με 4-93 τμήματα ανθρώπινου DNA και 100 τμήματα βακτηριακού DNA (ιστότοπος greenmedinfo.com)

Ο εμπρόσθιος εκκινητής σε απομόνωση, ο αντίστροφος εκκινητής σε απομόνωση, και οι δύο σε συνδυασμό συλλέγουν εκατοντάδες αλληλουχίες ανθρώπινου και βακτηριακού DNA.

Και εξ’ όσων γνωρίζω, κανείς δεν έχει ακόμη εξετάσει τις ομοιότητες αλληλουχιών και τη διασταυρούμενη αντιστοίχιση μεταξύ των αλληλουχιών των εκκινητών για τους Sars-Cov-1 και Sars-Cov-2 (που χρησιμοποιούνται στη PCR και RT-PCR για την ανίχνευση των υποτιθέμενων ιών) και των μυκητιακών και παρασιτικών αλληλουχιών DNA.

Και δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν αυτές οι αλληλουχίες ταιριάζουν και με τις γονιδιωματικές σειρές των φυτών.

Εάν οι αλληλουχίες του ζεύγους των εκκινητών ταιριάζουν με εκατοντάδες στόχους ανθρώπινου και βακτηριακού DNA, τότε οι στόχοι ενίσχυσης είναι επίσης ανθρώπινης και βακτηριακής προέλευσης και όχι «ιικής» προέλευσης .

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται στα τεστ περιέχουν πολύ περισσότερο ανθρώπινο DNA / RNA από το βακτηριακό, ιϊκό, μυκητιακό και πρωτοζωικό γενετικό υλικό τότε, είναι πολύ πιθανό ότι τα υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων του τεστ PCR που χρησιμοποιούνται για την υποτιθέμενη ανίχνευση του Sars-Cov-2 είναι στην πραγματικότητα, απλώς ανίχνευση αλληλουχιών ανθρώπινου DNA και τίποτα άλλο.

Ανεξάρτητα από το εάν έχουν γίνει σκόπιμα (εξαπάτηση) ή ακούσια σφάλματα στις αντιδράσεις PCR ή όχι, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η PCR μπορεί να ανιχνεύει εκατοντάδες αλληλουχίες DNA βακτηρίων και ανθρώπου που φαίνονται ως αλληλουχίες Sars-Cov-1 και Sars-Cov-2, προκαλώντας τεράστιες αυξήσεις σε ψευδώς θετικά ποσοστά και, ως εκ τούτου, απίστευτα επιβλαβή επίπεδα άγχους και φόβου στους πληθυσμούς.

Εάν υπάρχουν εσκεμμένα σφάλματα και χειρισμοί των συνθηκών του RT-PCR, τότε θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη υψηλότερα ποσοστά μη-ειδικών, παραπλανητικών και τυχαίων ενισχύσεων αλληλουχιών στόχων ανθρώπινου και βακτηριακού DNA και ακόμη περισσότερα ψευδώς θετικά ποσοστά που θα υποδηλώνουν μεροληπτικές τάσεις του αριθμού «κρουσμάτων» και σε αρμονία και συντονισμό με ορισμένους επίσημους πολιτικούς στόχους και ανακοινώσεις σε καθορισμένους χρόνους.

Σε αυτό το σενάριο, θα πρέπει να περιμένουμε μια τεράστια μεροληψία υπέρ της αύξησης των «κρουσμάτων» (ψευδώς θετικά), τα χέρια σε γάντια και σε απόλυτη αρμονία με την έκρηξη της προπαγάνδας που κατασκευάσθηκε για να μας οδηγήσει σε μια προγραμματισμένη και προκαθορισμένη πορεία του Αυλητή του Χάμελιν (Pied Piper).

17. Η ενίσχυση των μορίων του στόχου DNA δεν απαιτεί τέλεια αντιστοιχία μεταξύ της αλληλουχίας DNA και των αλληλουχιών των εκκινητών :

Με μόνο 50% ομολογία μεταξύ της άγνωστης αλληλουχίας DNA και των αλληλουχιών εκκινητών, θα ήταν ακόμη δυνατό να ενισχυθεί το DNA από ανθρώπους, βακτήρια, μύκητες και πρωτόζωα και στη συνέχεια να δημιουργηθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα τεστ ανάλογα με τον καθορισμό των συνθηκών PCR και την αλληλουχία και μήκος των ζευγών των εκκινητών.

Το ενισχυμένο προϊόν της PCR θα μπορούσε εύκολα να είναι ανθρώπινο DNA παρουσιαζόμενο ως δήθεν «ιϊκό» DNA!

Εκείνοι που πιστεύουν στον απόλυτο έλεγχο, μας αναγκάζουν να μην φορούμε μόνο μάσκες προσώπου, αλλά φαίνεται επίσης ότι αποκρύπτουν και κουκουλώνουν τους πραγματικούς στόχους της ενίσχυσης της αντίδρασης PCR οι οποίοι στη πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από ανθρώπινο DNA, βακτηριακό DNA, φυσικό RNA κ.λπ.

Σύνοψη:

Θα μπορούσατε εύκολα να έχετε μια κατάσταση όπου έχετε τον ίδιο ασθενή/κρούσμα, την ίδια νοσοκόμα, τον ίδιο τεχνικό, το ίδιο δείγμα, την ίδια ώρα και ημερομηνία, τον ίδιο εξοπλισμό, αλλά διαφορετικά αποτελέσματα που είναι συνολικά και απόλυτα μη-λογικά, α-νόητα.

Η μέθοδος PCR χρησιμοποιείται για τη χημική ενίσχυση ενός πολύ μικρού θραύσματος μη-ειδικού DNA για τη δημιουργία ψευδών θετικών δεδομένων, τα οποία προκαλούν και ενισχύουν συχνά και τακτικά ψυχολογικά τραύματα, χάος, ανείπωτες ζημιές στη ζωή και εντέλει οδηγούν τους ανθρώπους στην τρέλα. Η εσωτερική αξία της θα μπορούσε να είναι η επιβολή ελέγχου, υπακοής, συμμόρφωσης, αβεβαιότητας, σύγχυσης, προσαρμογής και έλλειψης της πίστης στη λογική και στον κοινό νού.

Όλες αυτές οι αποκρουστικές πρακτικές, πολιτικές και αντιδράσεις σκοτώνουν και βασανίζουν ψυχολογικά αθώους ανθρώπους.

Εάν είστε αποφασισμένοι να εφαρμόσετε κοινωνική μηχανική σε βάρος πληθυσμών δημιουργώντας μια καταιγίδα σε ένα φλυτζάνι τσαγιού, τότε χειραγωγήσετε την τεχνική PCR για την κατασκευή «κρουσμάτων».

Ξαφνικά και με κάποια μαγεία, ένα πολύ μικρό, ασήμαντο, αβλαβές, άσχετο ασταθές θραύσμα  DNA θα μπορούσε να ενισχυθεί δισεκατομμύρια φορές και ξαφνικά να γίνει ορατό, σχετικό, παντοδύναμο, πανταχού παρόν και αληθινό. Ένα θεατρικό εργαλείο για να προκαλέσει σύγχυση, φόβο και χάος, κάνοντάς μας να φοβόμαστε έναν ανύπαρκτο, φανταστικό ιό.

Εάν τύχει να διαγνωσθείτε «θετικός», θα χαρακτηρισθείτε ως «κρούσμα» Covid-19 και, εάν το αποτέλεσμα του τεστ σας είναι κατά σύμπτωση αρνητικό, έχει αναφερθεί ότι ενδέχεται να επιλέξουν να συνεχίσουν να επαναλαμβάνουν το τεστ 30 φορές ή περισσότερες για να επιτύχουν 1 επιτυχία στις 30, δηλαδή να εξαναγκάσουν την παραγωγή ψευδώς θετικού αποτελέσματος.

Και έπειτα, μέσω της απόλυτης επιμονής και της εξαπάτησης, τελικά σας βρίσκουν «θετικό» και ξαφνικά ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων θα αυξηθεί κατά 30. Ακριβώς επειδή το εργαστήριο μπορεί να έχει επαναλάβει το τεστ σας 30 φορές, υπολογίζοντας το «κρούσμα» σας ως τριάντα «κρούσματα» !!!

Είναι αδιανόητο πως υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να χρησιμοποιούν κόλπα για να κατασκευάσουν τα στατιστικά. Είναι εντελώς σοκαριστικό και γεγονός που διαταράσσει τις ανθρώπινη συνείδηση μας και τις ψυχές μας.

Αυτή είναι η ψευδοεπιστήμη, παραποίηση και απάτη.

Αμέσως, υγιέστατοι άνθρωποι που διαγιγνώσκονται «θετικοί» διασύρονται, παρενοχλούνται, εκφοβίζονται και στιγματίζονται ως φορείς της «ασθένειας».

Στη συνέχεια, θα μπορούν να σας χειραγωγήσουν, να σας περιορίσουν και να σας εξαναγκάσουν να λάβετε τις δηλητηριώδεις τοξίνες τους μέσω των εμβολίων τους, τα οποία εγγυημένα θα σας μειώσουν το προσδόκιμο επιβίωσης σας, θα καταστρέψουν την υγεία σας και εντέλει τη διάρκεια ζωής σας.

Εναλλακτικά, για να ηρεμήσουν τα πράγματα προσποιούμενοι ότι η σοφία των σχεδιαστών των δρακόντειων, αναποτελεσματικών μέτρων της κατασκευασμένης πανδημίας -Plandemic (όπως κοινωνικές αποστάσεις, μάσκες, Απαγορευτικά, ατελείωτους εμβολιασμούς, χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, χρήση φίλτρων αέρα και απολυμαντικών χεριών, το κλείδωμα των κοινωνιών, των συναλλαγών και του εμπορίου και οι επακόλουθες καταστροφές) ήταν αποτελεσματική στον προσωρινό έλεγχο της προκαθορισμένης εξάπλωσης του παραπλανητικού ιού, μετά από εντολή των υποκινητών και διαχειριστών, όπως ανοιγοκλείνοντας ένα διακόπτη, έτσι και οι διάφορες παράμετροι στο μηχάνημα θερμικής ανακύκλωσης PCR θα μπορούσαν να αλλάξουν για να δημιουργήσουν, μαγικά, την ψευδαίσθηση μιας «σημαντικής μείωσης» στον αριθμό των «θετικών» κρουσμάτων/ θανάτων.

Στη συνέχεια, η σημαντική μείωση των «κρουσμάτων» / θανάτων θα συνδεθεί έντονα και αναμφισβήτητα με τον ευεργετικό και θετικό ρόλο των προληπτικών μέτρων δημόσιας υγείας, ειδικά και κυρίως μέσω της χρήσης των τοξικών εμβολίων τους.

Η συχνή, τακτική και συνεχής στοχευμένη προπαγάνδα που παρουσιάζεται και επιδεικνύεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις κυβερνήσεις, προκειμένου να οδηγήσει / να εξαναγκάσει συγκεκριμένα, προκατασκευασμένα αφηγήματα και διαβολικές ατζέντες χρησιμοποιώντας προπαγάνδα, σύγχυση του μυαλού και εντέλει αιχμαλωσία.

Η ενίσχυση πολύ μικρών ποσοτήτων σύντομων και πολύ κοινών τμημάτων DNA που θα μπορούσαν εύκολα να ανήκουν σε ανθρώπους, βακτήρια και άλλους οργανισμούς δεν αποδεικνύει την ύπαρξη συγκεκριμένου ιού.

Αυτή είναι η ψευδοεπιστήμη, παραποίηση και απάτη.

Me θερμούς χαιρετισμούς,

Dr.Freedom (ψευδώνυμο)

scripta—manent.blogspot.com

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button