Κι αλλα 7 εκατομμύρια στον εργολάβο υπέγραψε η Δήμαρχος Κέρκυρας κ.Υδραίου για να μαζεύει τα σκουπίδια και οι εργαζόμενοι να κάθονται στα γραφεία !!

Η Δημοτική Συμβουλος κ.Φανη Τσιμπούλη  παρουσιάζει την νεα ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ απο την ΛΟΥΛΑ-ΔΗΜΑΡΧΟ  στον ΛΩΛΗ!!! Η Λούλα κατασπαταλά τα χρήματα των Δημοτων και δεσμεύει την επόμενη Δημοτική Αρχη..Το μεγαλύτερο ποσοστό προσωπικού  του Δημου Καθαριότητας πληρώνεται για να κάθεται στα γραφεία και ο στολος ΣΑΠΙΖΕΙ πεταμένος και ακινητοποιημένος..
Φ.ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ:ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΙΙΜΜΑΤΩΝ Νο2, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ… Και ενώ δεν έχει λήξει ακόμη η εργολαβία αποκομιδής απορριμμάτων , η σύμβαση της οποίας υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Καντρικής Κέρκυρας και του ιδιώτη – αναδόχου, στις 3-6-2021, με χρονικό ορίζοντα 2 ετών (λήξη στις 3 -6-2023), σπεύδει η δημοτική αρχή να αναθέσει και πάλι την αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων για 2 επιπλέον έτη + 1 με προαίρεση. Το κόστος της προηγούμενης ανάθεσης σε εργολάβο ήταν 3.962.090 με το ΦΠΑ, ενώ η νέα σύμβαση θα ανέρχεται στο ποσό των 7.347.728 ευρώ με ΦΠΑ( !!!!).
Προς αποφυγή σύγχυσης , επαναλαμβάνω πως πρόκειται για αποκομιδή απορριμμάτων και όχι για την μεταφορά τους σε Κοζάνη και Πάλαιρο, όπου αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό οικονομικό κεφάλαιο. Η εισήγηση που συνόδευε το θέμα στην σημερινή οικονομική επιτροπή , ελλιπέστατη και ασαφής. Μπήκε ως έγκριση της πρόθεσης ανάθεσης σε ιδιώτη(!!!!) χωρίς την περιγραφή & μελέτη του προς Δημοπράτηση αντικειμένου, με αναφορά μόνο στο ποσό (7.347.728 ευρώ!!!), στην αόριστη και γενικόλογη, ανάγκη του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε ένα 7/στιχο πινακάκι με το σύνολο του προσωπικού που χρειαζόμαστε, με ημερομηνία 18-11-2021, δηλαδή περσινή, ούτε καν προσαρμοσμένη στις ανάγκες τις σημερινές, αν όχι σε αυτές του επόμενου και μεθεπόμενου έτους για τα οποία και η νέα εργολαβία…
Το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας αριθμεί σήμερα 170 άτομα , σύμφωνα με ενημέρωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου στην οικονομική επιτροπή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο στόλος της ως άνω υπηρεσίας έχει καταστεί πλέον, αξιόμαχος δεδομένου ότι λειτουργούν 8 παλαιά απορριμματοφόρα και 4 μικρά ανοικτού τύπου και έχουν παραληφθεί τα εξής νέα οχήματα : 1 απορριμματοφόρο 22 m3 o 8 απορριμματοφόρα 16 m3 o 4 απορριμματοφόρα 12 m3 o 2 απορριμματοφόρα 8 m3 o 6 ανοικτά απορριμματοφόρα 4m3 o 1 σάρωθρο & 1 καδοπλυντήριο.
Σε αυτά να προστεθεί και η Δωρεά (2) δύο απορριμματοφόρων από ιδιώτη η οποία έγινε δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή (Απόφαση 15-12/2020, ΑΔΑ 6ΔΠΥ46ΜΓ2Α-7ΜΠ, περί αποδοχής δωρεάς. Πιθανόν να μου ξεφεύγουν και μερικά άλλα. Επίσης, αναμένονται άλλα 4 οχήματα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας είναι αυτάρκης σε προσωπικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να δοθεί εργολαβία αυτού του ύψους, διότι η εκάστοτε Δημοτική έχει Συνταγματική υποχρέωση να διαχειρίζεται με τη μέγιστη δυνατή σύνεση και οικονομία τη δημοτική περιουσία και τα χρήματα των Κερκυραίων και να αποφεύγει οποιαδήποτε σπατάλη.
Επιπλέον, είναι πολιτικά ανήθικο, μια απερχόμενη δημοτική αρχή να δεσμεύει την επόμενη με τέτοιας έκτασης οικονομική υποχρέωση. Αν κι εφόσον το απαιτήσουν οι καταστάσεις , στην αιχμή της τουριστικής κίνησης, μπορεί, επικουρικά, να ανατεθούν σε ιδιώτη τα κενά της υπηρεσίας καθαριότητας. Τέλος , σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020, η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό.
Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.». Πρέπει, λοιπόν, οι σχετικές πιστώσεις ενός έργου να είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Εν προκειμένω, κατά παράβαση της διάταξης αυτής του Νόμου, η πίστωση των 7.347.728 ευρώ , δεν είναι εγγεγραμμένη σε προϋπολογισμό, αφού αφορά τα επόμενα έτη για τα οποία οι προϋπολογισμοί δεν έχουν ακόμα συνταχθεί. Συνεπεία των ανωτέρω, η ψήφος η δική μου και του συναδέλφου Γιάννη Τριαναταφυλλούδη, ήταν αρνητικές στην οικονομική επιτροπή.

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button