Επιπτώσεις απο την χρήση μάσκας απο 65 μελέτες..

Η μετα-ανάλυση 65 μελετών αποκαλύπτει ότι οι μάσκες προσώπου, προκαλούν σύνδρομο εξάντλησης προκαλούμενο από την μάσκα (MIES).

Μια πρώτη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των μασκών προσώπου, με τίτλο «Είναι μια μάσκα που καλύπτει το στόμα και τη μύτη απαλλαγμένη από ανεπιθύμητες παρενέργειες στην καθημερινή χρήση και χωρίς πιθανούς κινδύνους;», αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σαφείς, επιστημονικά αποδεδειγμένες δυσμενείς επιπτώσεις για τους χρήστες μάσκας, τόσο σε ψυχολογικό, κοινωνικό όσο και σε σωματικό επίπεδο.

Πρόσφατα δημοσιευμένη στο International Journal of Environmental Research and Public Health , μια ομάδα Γερμανών ερευνητών αναγνωρίζει ότι είναι η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που μπορούν να προκαλέσουν οι μάσκες – ένα εκπληκτικό γεγονός λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο εισήγαγαν καθολική υποχρεωτική μασκοφορία σε δημόσιους χώρους για πρόληψη από το SARS-CoV-2 το 2020 ως υποχρεωτική πολιτική υγείας χωρίς να διερευνήσουν ούτε να κοινοποιήσουν στους πολίτες τους, τους πραγματικούς κινδύνους από τις μάσκες, παραβιάζοντας την ενημερωμένη συναίνεση στην συγκεκριμμένη ιατρική πράξη.

Σύμφωνα με τη γερμανική ερευνητική ομάδα, το έργο τους έχει σχεδιαστεί για να «παρέχει μια πρώτη, ταχεία, επιστημονική παρουσίαση των κινδύνων της γενικής υποχρεωτικής χρήσης μάσκας εστιάζοντας στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των μασκών, ειδικά σε ορισμένες διαγνωστικές ομάδες ασθενών και χρηστών». Οι ερευνητές συνοψίζουν τη μελέτη τους ως εξής:

«Ο στόχος ήταν να βρεθούν, να δοκιμαστούν, να αξιολογηθούν και να συγκεντρωθούν επιστημονικά αποδεδειγμένες παρενέργειες της μάσκας. Για ποσοτική αξιολόγηση, αναφέρθηκαν 44 κυρίως πειραματικές μελέτες και για ουσιαστική αξιολόγηση, βρέθηκαν 65 δημοσιεύσεις. Η βιβλιογραφία αποκάλυψε σχετικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τις μάσκες σε πολλούς κλάδους. Σε αυτό το άρθρο, αναφερόμαστε στην ψυχολογική και σωματική επιδείνωση καθώς και σε πολλαπλά συμπτώματα που περιγράφονται λόγω της συνεπούς, επαναλαμβανόμενης και ομοιόμορφης εμφάνισής τους από διαφορετικούς κλάδους ως σύνδρομο εξάντλησης που προκαλείται από μάσκα (MIES). Έχουμε τεκμηριώσει την αξιολόγηση που αποδεικνύει αλλαγές στην αναπνευστική φυσιολογία των φορέων μάσκας με σημαντική συσχέτιση της πτώσης και της κόπωσης O2 (p <0,05), μια ομαδοποιημένη συνύπαρξη αναπνευστικής δυσλειτουργίας και πτώση O2 (67%), μάσκα N95 και αύξηση CO2 (82%), Μάσκα N95 και πτώση O2 (72%), μάσκα N95 και κεφαλαλγία (60%), αναπνευστική δυσλειτουργία και αύξηση θερμοκρασίας (88%), αλλά και αύξηση θερμοκρασίας και υγρασία (100%) κάτω από τις μάσκες. Η εκτεταμένη χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχετικά αποτελέσματα και συνέπειες σε πολλούς ιατρικούς τομείς.

 Οι ερευνητές παρείχαν το ακόλουθο σημαντικό πλαίσιο για το έργο τους:

«Οι πιθανές δραστικές και ανεπιθύμητες ενέργειες που βρέθηκαν σε διεπιστημονικές περιοχές δείχνουν το γενικό εύρος των παγκόσμιων αποφάσεων σχετικά με τις μάσκες στο ευρύ κοινό υπό το φως της καταπολέμησης της πανδημίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν σαφείς, επιστημονικά καταγεγραμμένες δυσμενείς επιπτώσεις για το άτομο που φοράει μάσκα,» τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό και σωματικό επίπεδο. Ούτε ιδρύματα ανώτερου επιπέδου όπως ο ΠΟΥ ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ούτε εθνικά, όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, GA, ΗΠΑ ( CDC) ή το γερμανικό RKI, τεκμηριώνουν με υγιή επιστημονικά δεδομένα μια θετική επίδραση των μασκών στο κοινό (όσον αφορά τον μειωμένο ρυθμό εξάπλωσης του COVID-19 στον πληθυσμό) [ 2 , 4 , 5 ] Σε αντίθεση με το επιστημονικά καθιερωμένο πρότυπο της τεκμηριωμένης ιατρικής, οι εθνικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές έχουν εκδώσει τις θεωρητικές εκτιμήσεις τους σχετικά με τις μάσκες σε δημόσιους χώρους, παρόλο που η υποχρεωτική χρήση μάσκας δίνει μια παραπλανητική αίσθηση ασφάλειας [ 5 , 112 , 143 ]».

 Οι συγγραφείς παρείχαν την ακόλουθη περίληψη του προβλήματος με την ευρέως διαδεδομένη αφήγηση ότι οι μάσκες είναι εκ των προτέρων «ασφαλείς και αποτελεσματικές».

«Από επιδημιολογική άποψη μόλυνσης, οι μάσκες στην καθημερινή χρήση προσφέρουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον χρήστη τόσο εντός όσο και εκτός, μεταξύ άλλων μέσω μολυσμένων χεριών [ 5 , 16 , 88 ]. Επιπλέον, οι μάσκες εμποτίζονται από τον εκπνεόμενο αέρα , ο οποίος πιθανώς συσσωρεύει μολυσματικούς παράγοντες από τον ρινοφάρυγγα και επίσης από τον αέρα του περιβάλλοντος στο εξωτερικό και το εσωτερικό της μάσκας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρονται εδώ σοβαρά βακτήρια και μύκητες που προκαλούν λοίμωξη [ 86 , 88 , 89 ], αλλά και ιούς [ 87 ] Η ασυνήθιστη αύξηση στην ανίχνευση ρινοϊών στις μελέτες φρουρού του γερμανικού RKI από το 2020 [ 90] θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη αυτού του φαινομένου. Επομένως, θα ήταν επιθυμητή η διευκρίνιση μέσω περαιτέρω ερευνών. Οι μάσκες, όταν χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, θεωρούνται από τους επιστήμονες ότι ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης, επειδή οι τυποποιημένοι κανόνες υγιεινής των νοσοκομείων δεν μπορούν να ακολουθηθούν από το ευρύ κοινό [ 5 ]. Επιπλέον, οι χρήστες μάσκας (χειρουργικές, N95, μάσκες υφάσματος) εκπνέουν σχετικά μικρότερα σωματίδια (μέγεθος 0,3 έως 0,5 μm) από ό, τι οι άνθρωποι χωρίς μάσκα και η πιο δυνατή ομιλία κάτω από τις μάσκες ενισχύει περαιτέρω αυτήν την αυξημένη παραγωγή λεπτών αερολυμάτων από τον φορέα μάσκας ( αποτέλεσμα νεφελοποιητή) [ 98 ]. Η ιστορία της σύγχρονης εποχής δείχνει ότι ήδη στις πανδημίες της γρίπης 1918-1919, 1957-58, 1968, 2002, στο SARS 2004-2005 καθώς και με τη γρίπη το 2009, οι μάσκες στην καθημερινή χρήση δεν μπόρεσαν να επιτύχουν το προσδοκώμενο επιτυχές αποτέλεσμα στην καταπολέμηση των σεναρίων ιογενούς λοίμωξης [ 67 , 144 ]. Οι εμπειρίες οδήγησαν σε επιστημονικές μελέτες που περιγράφουν ήδη από το 2009 ότι οι μάσκες δεν δείχνουν καμία σημαντική επίδραση σε σχέση με τους ιούς σε ένα καθημερινό σενάριο [ 129 , 145 ]. Ακόμα και αργότερα, επιστήμονες και ιδρύματα βαθμολόγησαν τις μάσκες ως ακατάλληλες για να προστατεύσουν τον χρήστη με ασφάλεια από ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις [ 137 , 146 , 147]. Ακόμη και σε νοσοκομειακή χρήση, οι χειρουργικές μάσκες δεν διαθέτουν ισχυρές ενδείξεις προστασίας από ιούς [ 67 ]. Αρχικά γεννήθηκε από τη χρήσιμη γνώση της προστασίας των τραυμάτων από την αναπνοή των χειρουργών και κατά κύριο λόγο της μόλυνσης από σταγονίδια βακτηρίων [ 144 , 148 , 149 ], η μάσκα έχει εμφανώς χρησιμοποιηθεί  λάθος με πολύ λανθασμένη δημοφιλή καθημερινή χρήση, ιδιαίτερα στην Ασία τα τελευταία χρόνια [ 150 ]. Σημαντικά, ο κοινωνιολόγος Μπεκ περιέγραψε τη μάσκα ως καλλυντικό κινδύνου ήδη από το 1992 [ 151]. Δυστυχώς, η μάσκα είναι εγγενής σε έναν φαύλο κύκλο: αυστηρά μιλώντας, προστατεύει μόνο συμβολικά και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει τον φόβο της μόλυνσης. Αυτό το φαινόμενο ενισχύεται από τον συλλογικό φόβο, που συνεχώς τροφοδοτείται από τα κύρια μέσα ροής [ 137 ]. Σήμερα, η μάσκα αντιπροσωπεύει ένα είδος ψυχολογικής υποστήριξης για τον γενικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού, υπόσχοντάς τους επιπλέον μειωμένη ανησυχία για την ελευθερία κινήσεων. Η σύσταση για τη χρήση μάσκας με την έννοια του «ελέγχου προέλευσης» όχι για την αυτοπροστασία αλλά από τον «αλτρουισμό» [ 152 ] είναι επίσης πολύ δημοφιλής τόσο στις ρυθμιστικές αρχές όσο και στον πληθυσμό πολλών χωρών. Η σύσταση της ΠΟΥ για τη μάσκα στην τρέχουσα πανδημία δεν είναι μόνο μια καθαρά μολυσματική προσέγγιση, αλλά είναι επίσης σαφής σχετικά με τα πιθανά πλεονεκτήματα για τους υγιείς ανθρώπους στο ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η μειωμένη πιθανότητα στιγματισμού των χρηστών μάσκας, η αίσθηση της συμβολής στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, καθώς και η υπενθύμιση για τήρηση άλλων μέτρων [ 2 ]

 Επιπλέον, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα σχετικών προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη χρήση μάσκας, οδηγώντας τους στο σύνδρομο εξάντλησης που προκαλείται από μάσκα (MIES), το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παθοφυσιολογικές αλλαγές και υποκειμενικά παράπονα:

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα που περιγράφονται παραπάνω έχουν παρατηρηθεί σε μελέτες υγιών ανθρώπων, υπονοώντας ότι οι άρρωστοι θα έχουν ακόμη πιο έντονα αποτελέσματα από τη χρήση μάσκας. Επίσης, επεσήμαναν ότι αυτές οι επιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες περιελάμβαναν χρόνους έκθεσης σημαντικά χαμηλότερους από ό, τι αναμένεται επί του παρόντος να συμβαίνει στο ευρύ κοινό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πανδημίας.

Η μελέτη πηγαίνει σε μεγάλο βάθος σχετικά με τις βλάβες της φθοράς της μάσκας και προσθέτει σε ένα αυξανόμενο σώμα μη αναφερόμενης, αν όχι πλήρους λογοκρισίας και καταστολής, βιοϊατρικής βιβλιογραφίας που έχει συσσωρευτεί που αντικρούει την ευρέως διαδεδομένη αφήγηση ότι οι μάσκες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές και ότι Οι συστάσεις για χρήση από εταιρείες όπως το CDC βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, κάτι που σαφώς δεν ισχύει.

capnews.me

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button