25 Μαρτίου 1821 ημερομηνία κηρύξεως της Παλιγγενεσίας.

Tου Παναγιώτη  Μυργιώτη Μαθηματικού...

Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία…Έως πότε παλικάρια θα ζούμε εις τα στενά… Για του Χριστού την πίστη την Αγία ..

25 Μαρτίου 1821, ημερομηνία κηρύξεως της παλιγγενεσίας. Ο σκλάβος ρωμιός ξεσηκώνεται και κηρύσσει την επανάστασή του για την Ελευθερία του. Διάλεξε την συγκεκριμένη ημερομηνία με τον τεράστιο συμβολισμό. Τον Ευαγγελισμό της Θεομήτορος Παρθένου Υπεραγίας Θεοτόκου.

Διπλός ο συμβολισμός: Ελευθερία της ψυχής εκ των δεσμών του προπατορικού αμαρτήματος αρχίζει δια του Ευαγγελισμού, με το χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού προς τους πρωτόπλαστους. Την στιγμή της αποχώρησης του Αδάμ  και της Εύας από τον Παράδεισο, ο Θεός είπε απευθυνόμενος στον όφη: «΄οτι εποίησας τούτο, επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων  της γής· επί τω στήθει σου και τη κοιλία πορεύση και γήν φάγη πάσας τας ημέρας της ζωής σου, και έχθραν θήσω ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπέρματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής· αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, και σύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Αμέσως μετά την πτώση και την έξοδο από τον Παράδεισο, η άπειρη αγάπη του Θεού με την υπόσχεση που εκφράζει το «πρωτευαγγέλιο» ανοίγει τον δρόμο για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αιώνες μετά, το χαρμόσυνο μήνυμα προς τη Θεομήτορα για την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού μεταφέρει ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Το γλυκοχάραμα  μιας νέας εποχής. Αρχίζει το ξήλωμα του κράτους του διαβόλου.

 Σπάζει ο επαναστατημένος Έλληνας τα δεσμά της αμαρτίας και δια των όπλων αγωνίζεται ν’ αποκτήσει και την ατομική του ελευθερία. Η ελληνική επανάσταση είναι Εθνική, απελευθερωτική και για την πίστη των επαναστατημένων την Ορθόδοξη. Δεν είναι ταξική, όπως ισχυρίζονται οι εθνομηδενιστές της προδοσίας των ιερών και των οσίων. Διαβάζουμε εις τα απομνημονεύματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (ορθογραφία δική του): «Η επανάσταση η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ΄ όσαις γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης οι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτον με ένα λαόν οπού ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωρισθή, παρά μόνον ό,τι έκαμνε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε ποτέ να θεωρήση τον ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ΄ ως σκλάβους». Σε άλλο σημείο γράφει «Ο κόσμος μας έλεγε τρελλούς. Ημείς αν δεν είμεθα τρελλοί δεν εκάμαμεν την επανάστασιν, διατί ηθέλαμεν συλλογισθή πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, πυριτοθήκαις μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμιν την εδική μας την τούρκικη δύναμη». Αλλαχού σημειώνει. «Να μη έχομεν ελπίδα λυτρώσεως άλλη, παρά από τον εαυτό μας και από τον Ύψιστον. Ο Θεός δεν μας αλησμονά, δεν μας αποστρέφεται. Μην αμφιβάλλετε, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου έχει γραμμένη εις την παλάμη του την ημέρα της Εικοσιπέντε Μαρτίου του έτους 1821».

Διπλός ο εορτασμός. Υπέρ πίστεως και πατρίδος. Γράφει ο γέρων του Μοριά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Όταν επήραμε τ΄ άρματα δεν λογαριάσαμε του εχθρού την ισχύ. Ο Θεός υπέγραψε την απελευθέρωση της Ελλάδος και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του». Τέτοια πίστη εις τον Θεάνθρωπο  Κύριο και τέτοια ήταν η Ελλάδα. Την 25η Μαρτίου η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός συμπορεύονται πιασμένοι χέρι-χέρι. Άρρηκτα συνδεδεμένοι προχωρούν προς την επίτευξη του στόχου. Τότε ήταν η Ελευθερία, νύν η διάσωση του πανταχόθεν βαλλόμενου Ελληνοχριστιανικού πνεύματος και ίσως της εθνικής ακεραιότητας Οι διάφοροι «λάθρο» συνεπικουρούμενοι και υπό των απογόνων πεμπτοφαλαγγιτών εθνομηδενιστών.Της επισήμου εξεργέσεως προηγήθηκαν πολυετείς προετοιμασίες και απόπειρες εξεγέρσεων σε διάφορα τμήματα της Ελλάδος όπως π.χ. εις Λιτόχωρο και Κολινδρό διά να αναφερθούμε εις τοπικά γεγονότα. Οι διάφορες απόπειρες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αίμα των ηρώων πότισε το δένδρο της φιλοπατρίας και της ελευθερίας. Ο Θούριος του Ρήγα πυρπολεί τας καρδίας των ανθρώπων και ο εθνοϊερομάρτυς πατρο – Κοσμάς ο Αιτωλός σπέρνει περιοδεύων ανά την Ελλάδα λόγο χριστιανικό και πατριωτικό ελληνοκεντρικό. Φλογερός ο λόγος και προφητικός. Ξεσηκώνει τον υπόδουλο Ρωμιό. Βάζει στέρεο λιθάρι εις την προετοιμασία του Αγώνα. Καθοριστικός και πολύ πολύτιμος ήταν και ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας. Για πολλά χρόνια προετοίμαζε μυστικά κάτω από τα μάτια του τούρκου κατακτητή και το εχθρικό κλίμα που επικρατούσε εις την Ευρώπη της ιεράς συμμαχίας του Μέτερνιχ. Το κρυφό σχολειό με τη οκτώηχο και το ψαλτήρι υπό το τρεμάμενο φως του καντηλιού ανοίγει τα μάτια των ρωμιών, τους μαθαίνει τη γλώσσα και την ιστορία. Δημιουργεί Ελληνορθόδοξους μαχητές του Χριστού και της ελεύθερης Ελλάδας. Η Φιλική Εταιρεία δουλεύει συνωμοτικά, οργανώνει τον αγώνα και συγκεντρώνει χρήματα.  Όλοι προσφέρουν τον οβολό τους.

 Το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» κυριαρχεί. Ουδείς μένει αμέτοχος. Όλοι πολεμούν από το δικό τους μετερίζι. Ο ενθουσιασμός μεγάλος, όπως και οι επιτυχίες. Τότε φυτρώνει ο εγωισμός και η φιλοπρωτία. Ο αγών αρχίζει να χάνει έδαφος και να υπάρχουν αποτυχίες. Ο καλός Θεός δεν ανακάλεσε την υπογραφή του. Οι λαοί της Ευρώπης συγκινήθηκαν  από τον δίκαιο και ηρωικό αγώνα των επαναστατημένων ρωμιών. Αναπτύσσεται ένα φιλελληνικό κλίμα και πολλοί έρχονται και πολεμούν στο πλευρό του Έλληνα. Σημειώνει ο Κολοκοτρώνης: «Παρθενικά κοράσια της Γαλλίας κέντησαν με τα εύμορφα χέρια τους ταις σημαίαις των φιλελλήνων πολεμιστών. Χύθηκε πολύ αίμα γιατί ο τούρκος κατακτητής δεν ήθελε να ελευθερώσει την Ελλάδα, την σκλαβωμένη και υποτακτική του. Το δένδρο της Ελευθερίας πολλοί το πότισαν με το αίμα τους και το λίπαναν με τα κορμιά τους». Πολλών τα ονόματα κατέγραψε η Ιστορία και άλλων τα κατορθώματα τραγούδησε η λαϊκή μούσα και περάσανε και αυτοί στο πάνθεο της Ιστορικής μνήμης. Δυνατό παρών έδωσαν και οι γυναίκες. Πολέμησαν ανδρείως τον εχθρό, συνέβαλαν αποφασιστικά στην απελευθέρωση του τόπου. Γαλούχησαν τα τέκνα των με πνεύμα μαχητικό ελληνοχριστιανικό και οι ίδιες έδιναν το καλό παράδειγμα του αγώνα και της προσφοράς. Αναδείχτηκαν γνήσιες απόγονοι των σπαρτιατισσών με το  «ή ταν ή επί τας».Ο επαναστατημένος ρωμιός ελεύθερος απέκτησε πατρίδα.

Δεν ελευθέρωσε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά ένα τμήμα της. Αργότερα, άλλοι αγώνες, άλλοι ήρωες μαχητές συμπληρώνουν την Ελεύθερη Ελλάδα. Εις τα σημερινά σύνορα…Για μια ακόμη φορά αποδείχτηκε ότι όταν είμαστε ενωμένοι, όταν αφήνουμε στην άκρη το «εγώ» και βαδίζουμε αγαπημένοι στο «εμείς» θαυματουργούμε. Πολλά επιτυγχάνουμε και μας υπολογίζει η οικουμένη. Είμαστε μικρή χώρα σε έκταση και σε πληθυσμό. Έχουμε Ιστορία αγώνων και προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις απανταχού της γης θα βρείς Έλληνα πετυχημένο. Έλληνα νομοταγή, εργατικό και τίμιο. Έλληνα που δεν ξεχνά τα πατρώα εδάφη τα ποτισμένα με ποταμούς αιμάτων αγίων και ηρώων πατριωτών που δώσανε το αίμα τους για Λευτεριά, Ελλάδα και Χριστό.

 Του χρόνου συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ημέρα που το λάβαρο της ελευθερίας με το «Ελευθερία ή θάνατος» και με τον σταυρό υψώθηκε στα Καλάβρυτα και σήμανε τον γενικό ξεσηκωμό των σκλαβωμένων, τότε, Ρωμιών. Θα εορτάσουμε πανηγυρικά την συμπλήρωση 2 αιώνων από την έναρξη της επανάστασης. Είναι ευκαιρία να θυμηθούμε εμείς οι παλαιοί και να μάθουν οι νεώτεροι την πραγματική Ιστορία. Για τον ρόλο της Εκκλησίας, του κρυφού σχολείου, των ανδρών και των γυναικών. Την πολυτιμότατη αξία του εμείς και την καταστροφική επίδραση του ατομικού και εγωιστικού εγώ. Κάθε περιοχή να προβάλλει την συνεισφορά της στον αγώνα. Με ομιλίες, ντοκυμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες και ότι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Με κάθε μέσο να γίνει κτήμα μας ο μεγαλειώδης αγώνας, χωρίς να παρασιωπήσουμε τις ολέθριες συνέπειες της διχόνοιας και χωρίς να υποβαθμίσουμε την προσφορά των φιλελλήνων.   Παναγιώτης  ΜυργιώτηςΜαθηματικόςΥ.Γ. Μια μικρό μνημόσυνο στην μνήμη των ηρωικώς αγωνισαμένων και υπέρ πατρίδος, ελευθερίας και για την του Χριστού πίστη την αγία προσφερομένων το αίμα τους.

Δείτε περισσότερα

Related Articles

8 Comments

 1. Ο τύπος έχει θύελλα εν κρανίον.Καμιαν επαφή με την πραγματικότητα.Ενα θα πω,,για την επανάσταση του 21 …. Αυτοί που μας βοήθησαν ήταν αυτοί που πιστεύουν στο Show me the money…. Θέλετε να σας το κάνω πιο ξεκάθαρα???
  Υ.γ. Θέλω να σβήσετε το όνομα μου από το Τεφτέρι….(Ντεφτερι =φορολογικός κατάλογος ονομάτων κατά την Οθωμανική αυτοκρατορία.)Τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής???

 2. Επειδή το μη εξέχων dna έχει μια τάση προς την υπερβολή και την μυθοπλασία θα πω ότι ο μικρός δεν είναι καθόλου έτοιμος ούτε να γίνει πολίτης του κόσμου (κοσμώ) ούτε φυσικά να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις.Θα σας περιγράψω μια άλλη φωτογραφία για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε.
  Έχουμε έναν πιτσιρικά που έχει άρχισει την εκπαίδευση του στην Κρόνεια Διδασκαλία .Ο μικρός βρίσκεται σε μια μπανιέρα και κάνει το μπάνιο του και γύρω του υπάρχουν μεγάλα κομμάτια πάγου που επιπλέουν και αυτός κρατά ένα κομμάτι σε κάθε παλάμη με ένα ίχνος μορφασμού στο πρόσωπο του.Ο μικρός κρυώνει ή μήπως τρέμει????(η θερμοκρασία του νερού πλησιάζει την θερμοκρασία του νερού της Σκωτίας τον χειμώνα). Όχι είναι γεμάτος χαρά αφού ο δάσκαλος του έχει φροντίσει για αυτό ,στο να μην κρυώνει.Μηπως ο μικρός ανησυχεί αν θα αρρωστήσει???Όχι ο δάσκαλος έχει φροντίσει και για αυτό αφού του έχει ξεκλειδώσει τον εγκέφαλο ωστε να μένει απολύτως υγιής .Τι βασικό πρόβλημα έχει τότε??Μα την περιέργεια του ΕΙΔΗΜΩΝ να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την βλάβη που έκανε . Γνωρίζει ότι προξένησε βλάβη μπαίνοντας στην μπανιέρα και εσπασε τον επιφανειακό πάγο άρα πρέπει να αποκαταστήσει ως Κατασκευαστής την ζημιά που προκάλεσε.Ξερει ότι για να κάνεις ομελέτα πρέπει πρώτα να σπάσεις τα αυγά.Αρα έχει την περιέργεια του μικρού που προσπαθεί να ενώσει δύο χάρτινα κόμματα παλζ ,μόνο που στην περίπτωση του τα κομμάτια αποτελούνται από πάγο.Αρα γι’αυτό έχει τα δύο κομμάτια πάγου και προσπαθεί με μεγάλη περιέργεια να τα ενώσει.Θα τα καταφέρει??Μα φυσικά η λογική του είναι πλήρως ανεπτυγμένη , φρόντισε ο δάσκαλος του και για αυτό, πράγμα που καθιστά την ανάλυση και την σύνθεση του προβλήματος παιχνιδάκι.Τοτε γιατί υπάρχει ο μορφασμός στο πρόσωπο του?? Γιατί προσπαθεί να ξεπεράσει ένα σημαντικό πρόβλημα που ο δάσκαλος του δεν μπορεί να λύσει για αυτόν .Πως να διαχειριστεί τον όγκο και το βάρος των κομματιών αφού τα χέρια του είναι μικροσκοπικά και δεν έχουν την απαραίτητη δύναμη για την παραπάνω ενέργεια.(Αμφιβάλλω αν ο πιτσιρικάς έχει βγάλει την πάνα του ή αν μπορεί να τρέξει πλήρως στα δύο πόδια του για δέκα μέτρα αφού μιλάμε για μπέμπη -πιστιρίκο).
  Τα καταφερε?? Μα φυσικά αφού ο δάσκαλος του με την εκπαίδευση τον έχει ατσαλωσει και τον έχει κάνει ικανό να λύνει ότι πρόβλημα του παρουσιάζεται.Σας παρουσίασα αναλυτικως ενα ατσάλινο γρανάζι που θα κοσμήσει με την λαμπρότητα του το ρολόι του χρόνου ,έως ότου κριθεί ικανός (μιλάμε για βεβαιότητα και όχι για πιθανότητα ) να πάει στο ανωτέρω επίπεδο.

   1. Επειδή δεν μου απάντησες όπως όφειλες ,θα ηταν πρέπων να σταματήσει εδώ η συζήτηση. Παρολα αυτά θα κάνω την υπέρβαση μου και θα την συνεχίσω για μια φορά ακόμα , όχι επειδή θέλω να σου δώσω σοφία ,ποιος νοιάζεται ,αλλά επειδή έχω συμπαθήσει πολύ τον πιστιρίκο του βίντεο και πρέπει να τον βοηθήσω αφού έχει αρχίσει “Να χάνεται στους Τροπικούς”. (κάποιος πρέπει να κάνει κάτι για αυτό). Ο πιστιρικας είναι απίκο και έτοιμος σαν σφουγγάρι να απορροφήσει οποιαδήποτε πληροφορία του παρουσιάζεται.Το πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ ο μαθητής είναι σωστός ,ο δάσκαλος είναι λάθος.Ετσι έχουμε το σωστό ύψος(τον μαθητή), την σωστή φόρμα(το κίνητρο) αλλά το λάθος Άλμανακ(δάσκαλο) δηλαδή την τέλεια συνταγή για να αρχίσει να κάνει κύκλους στους Τροπικούς(στην ζωή του).Άμα θέλεις να κάνεις κάτι χρήσιμο στην ζωή σου,βρες τον δάσκαλο του μικρού και πες του ότι πρέπει να ανακυκλωθεί για το καλό της κοινωνίας, αφού παρουσιάζεται ως ιππότης με την ασημένια πανοπλια ,ενώ είναι ο ιππότης με το τσιγγινο σωβρακακι.Υπάρχει μια πολύ ωραία απόδειξη στο σάιτ που μπορείς να την χρησιμοποιήσεις και δείχνει ότι, όχι μόνο υπάρχει ελαττωματικον dna αλλα προκαλεί και προβλήματα στα αλλα ειδη και φυσικά σε όλη την δομή της κοινωνίας, γι’αυτό η ανακύκλωση είναι μονόδρομος.
    Ένας τύπος αφού με έβρισε με τα χειρότερα λόγια,αφού υπερασπιστηκα με σθένος ίσως το τελευταίο κανάλι ελεύθερης σκέψης και δημοσιογραφιας στην Αμερική το Newsmaxtv (το μοναδικό που υποστήριξε τον πρόεδρο Τραμπ και αυτό που δεν πουλά τις αξίες του, παντοτινως και για το οποιαδήποτε κερδος),μετά προσπάθησε να με πατροναρει με διάφορες αμπελοσοφιες. Αποτυγχάνοντας συνέχισε με συκοφαντίες.Πρωτα με είπε υλιστή. Καλώντας τον ,σε μια δοκιμασία υλισμού προσπάθησε να διαφύγει με την σιωπή (μούγγα απόλυτη) και με μη λογικά επιχειρήματα.Κατοπιν με συκοφάντησε και με είπε ότι είμαι κατώτερος και εγώ και τα πιστευω μου.Τον κάλεσα σε μια δεύτερη δοκιμασια ανωτεροτητας ,με φυσικά τα ίδια αποτελέσματα σιωπής και μη αποδοχής με την πρώτη.Στο τέλος βλέποντας ότι τα επιχειρήματα του είναι έωλα, αφού βασίζονταν στο συναίσθημα και όχι στην λογική άρχισε να βρίζει (η σκέψη του έκανε κύκλο και γύρισε από εκεί που ξεκίνησε) παροτι είχα τελειώσει την συζήτηση υπακούοντας στον φυσικό νόμο Ο ΑΔΕΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΧΤΎΠΑΣ ΚΆΝΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΘΌΡΥΒΟ.
    (Έχει πολύ πλάκα να μιλάς με κάποιον που βγάζει την λογική από την συζήτηση και την αντικαθιστα με το συναίσθημα. Ο ανώτερος άνθρωπος είναι προικισμένος μόνο με λογική και ο κατώτερος μόνο με συναίσθημα.Το γέλιο που έριξα όταν προσπάθησε να αποδείξει την ανωτερότητα του με βρισιές (συναισθημα) και όχι με γεγονότα-αποδειξεις ήταν μεγαλειώδες.. Φυσικά έβριζε γιατί υπήρχε η ασφάλεια που του παρηχε το διαδίκτυο….)
    Πραττωντας το σνωτέρω (αμα θες μπορείς να ανακυκλωθεις και συ , ώστε να κάνεις περισσότερο καλό στην κοινωνία) ο μικρός θα βρει έναν άξιο δασκάλο κατάλληλο για τα κυβικά του.θα ‘θελα να δω μια φωτό με τον μικρό να παίζει με παγάκια και όχι με παπάκια,ή να προσπαθεί να σώσει έναν ενήλικα από ξαφνικιτιδα ή έστω να βρίσκει την θέση του στην Γη χρησιμοποιώντας πυξίδα ,χάρτη ,χαρακα και διαβήτη.(.Υπάρχει και μια άλλη καταπληκτική φωτογραφία , όπου τρία άγνωστα πιστιρικια πρόσκοποι με συνολικό βάρος 60 κιλών προσπαθούν να μεταφέρουν έναν άνδρα 100 κιλών !!!Ο εγκέφαλος τους έχει άνοιξει στιγμιαία με αποτέλεσμα να έχουν δύναμη μη συμβατή με την ηλικία τους (η δυτική ιατρική το ονομάζει ροή αδρεναλίνης,))
    Και για πούμε και κάτι από την ναυσιπλοΐαν .Πολύ εύκολα μπορείς να χαθείς στα θερμά νερά, στους τροπικους ,(όπως έχεις χαθεί εσύ οριστικώς) αλλά είναι αδύνατον να χαθείς στα ψυχρά,στους πόλους (η μεταφορά είναι τέλεια ).Ας ευελπιστούμε ότι ο μικρός θα βρει καινούργιο (δάσκαλο )καπετάνιο για μια αξιολογη πλεύση.
    Καταλήγοντας…είπα ότι το κανάλι Newsmaxtv δεν πουλά τις αξίες του, παντοτινως και για το οποιαδήποτε κερδος.Αυτο βέβαια ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα κανάλια (το λέω γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθω) δεν πουλουν τις αξίες τους ,παντοτινως και για το οποιαδήποτε κερδος, διαφεροντας μόνο στο οτι τις νοικιάζουν, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο κέρδος.Αν υπάρχει απορία για οτιδήποτε, απλώς κάλεσε με και θα απαντήσω.
    ΤΕΛΟΣ

 3. Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς ορίζουν ότι πρέπει να μου απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα όχι στην ερώτηση που σου έκανα.Αν η απάντηση είναι θετική, σημαίνει οτι θέλεις να συνεχίζουμε την συζήτηση άρα μου ανοίγεις την πόρτα αν όμως είναι αρνητική ,τότε σημαίνει ότι προσπαθείς να πουλήσεις φουμαρα για μεταξωτές κορδέλες.Εισαι δηλαδή δήθεν.Τι συμβαίνει???

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button