Μήνυση σε Τσιόρδα για απάτη παράβαση καθήκοντος και διασπορά ψεύδους

Μήνυση κατατέθηκε κατά του “φορτωμένου” με τσουβάλια από τις φαρμακευτικές εταιρείες Εθνικού Λοιμωξιολόγου από τον Υποναύαρχο ΛΣ (ε.α) Αντώνη Παπαντωνίου. Κάτι που θα έπρεπε να κάνουν όσοι μπορούν να φιλτράρουν και να έχουν αντίληψη για τα ψέμματα που μας μετέδωσε και τον πραγματικό σκοπό που επιτελεί μέσω των εντολών που εκτελεί..

Ολόκληρη η μήνυση ακολουθεί:

Προς: Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Κο Ευάγγελο Ιωαννίδη

Με την παρούσα μου και έχων προς τούτο υποχρέωση από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν.4620/2019), όπου στο Άρθρο 40 παρ.1 ορίζει ότι:
Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε Ανακριτικό Υπάλληλο.

Η αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει είτε εγγράφως με μια αναφορά ή προφορικά οπότε συντάσσεται Έκθεση, σας γνωρίζω ο Καθηγητής Ιατρικής Κος ΤΣΙΟΔΡΑΣ Σωτήριος διέπραξε την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του Εγκλήματος της Απάτης, σύμφωνα με το άρθρο 386, αλλά και της Διάδοσης Ψευδών Ειδήσεων, σύμφωνα με τα Άρθρα 386 και 191 αντίστοιχα τα οποία προβλέπουν:

Άρθρο 386: ΑΠΑΤΗ: 1.- Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη η παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή με σκοπό από την βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με Φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των 120.000 ΕΥΡΩ επιβάλλεται κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή.
2.- Αν η Απάτη στρέφεται άμεσα κατά του Νομικού Προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των 120.000Ε επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική Ποινή έως χίλιες Ημερήσιες Μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά 20 έτη.

Άρθρο 191: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. (Ν.4619/1-7-2019).
1.-Όποιος Δημόσια ή μέσω του Διαδικτύου διαδίδει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό Ανθρώπων ή σε ορισμένο Κύκλο η κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις η σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην Οικονομία, στον Τουρισμό η στην Αμυντική ικανότητα της Χώρας η να διαταραχθούν οι Διεθνείς σχέσεις, τιμωρείται με Φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματική ποινή.
2.-Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.-

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ.-(Ν.4619/1-7-2019).
Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της Υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το Κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη Ποινική Διάταξη.
Προκειμένου λοιπόν να ερευνήσετε την Καταγγελία μου, όπως έχετε κατά την εκτίμησή μου αρμοδιότητα και υποχρέωση, σας καταγράφω την πλήρη Δημόσια Δήλωση που πραγματοποίησε ΚΑΙ από Τηλεοράσεως την 4-5-2020, την οποία και επανέλαβε λίγες Ημέρες αργότερα: Ρισκάρουμε να καταγράφουμε πιο πολλούς Θανάτους από το να καταγράφουμε λιγότερους και ότι Θάνατοι από Υποκείμενα νοσήματα κατεγράφοντο ως οφειλόμενα στον Κορονοϊό!!!
Όμως αυτή η απίστευτη Δήλωσή του ήταν η αφορμή για να συμβούν από την Κατοχική ΚΑΙ “DE JURE” Κυβέρνηση (ν.4336/14-8-2015, Φ.Ε.Κ.94Α,, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ-ΣΕΛ.1014), τα ακόλουθα, εκτός και αν ήταν εξ αρχής Συνεργάτης της και εκτελούσε εντολές της, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι και το πλέον βέβαιο.

α.- Η Οικονομία κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα μα τα επίσημα στοιχεία, συρρικνώθηκε κατά 557.000.000€ και βεβαίως συνεχίζεται, ενώ οι Νέοι Άνεργοι που προστέθηκαν κατά την διάρκεια του LOCK DOWN, ανήλθαν στο αριθμό των 55.000, πάντα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, γιατί τα πραγματικά είναι σημαντικά περισσότερα(περιορισμένος χρόνος εργασίας, μπλοκάκια κ.λ.π.).

Το γεγονός αυτό και μάλιστα σαν συνειδητή πράξη, γιατί τα αποτελέσματα βοούσαν καθημερινά και οι διαμαρτυρίες του Λαού ήταν πολύ έντονες επισημαίνοντας το επερχόμενο κίνδυνο της απόλυτης πενίας, σε μια Οικονομία ερείπιο από το 2010, με αποτέλεσμα την βεβαιότητα επέλευσης της πείνας σε μέγα Τμήμα του πληθυσμού, μείωσε περαιτέρω το εισόδημα του Κράτους του οποίου Μέτοχος είμαι και εγώ όπως και όλοι οι Έλληνες Πολίτες, και συνεπώς και το προσωπικό μου εισόδημα. Κυρίως όμως έβλαψε με πρόθεση και εν γνώσει του τα Δημόσια Οικονομικά του Κράτους, και είχε ΚΑΙ προσωπικό Οικονομικό όφελος, σαν αμειβόμενος από την παροχή Υπηρεσιών προς αυτό, σαν Σύμβουλος ή με άλλη εργασιακή σχέση την οποία δεν μπορώ να γνωρίζω επακριβώς.

Όσον αφορά το ποιος, ενδεχομένως, ωφελήθηκε από την Εγκληματική αυτή ενέργειά του, μπορώ να έχω σοβαρές εικασίες αλλά μένει σε σας να το διερευνήσετε.

Είναι επίσης απολύτως προφανές και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη από μέρους μου τεκμηρίωση το ψευδές των λεχθέντων από μέρους του Δημόσια περί του αριθμού των Θανάτων από τον Κορονοϊό, κάτι το οποίο πέραν της Οικονομικής καταστροφής, ως ανωτέρω πολύ περιληπτικά εξετέθησαν, επέφερε και τον απόλυτο φόβο του Θανάτου στον Λαό παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι Θάνατοι από την συγκεκριμένη αιτία και σύμφωνα με τα επίσημα πάντα στοιχεία, τα οποία βεβαίως περιλαμβάνουν και άγνωστο αριθμό Θανάτων από υποκείμενα Νοσήματα, κατά ομολογία του πάντοτε, είναι μόλις 210 σε σύνολο 11.000.000, περίπου, δηλαδή αν τα Μαθηματικά μου είναι σωστά ανέρχονται στο τερατώδες 0.00002%!!

Στο σημείο αυτό κα επειδή θέλω πάντα να είναι απολύτως τεκμηριωμένο το οτιδήποτε εκφράζω, και επειδή δεν είμαι Γιατρός αλλά ένας απλά λογικός Άνθρωπος, σας παραπέμπω σε πλειάδα Διεθνώς καταξιωμένων Γιατρών ειδικών στην υπ’ όψιν ασθένεια:
1.-Dr. Shiva
2.-Dr. Ι.Ιωαννίδης
3.-Dr. Sucharit Bhakdi
4.-Dr. Dominique Michel
5.-Dr. Giulio Tarro
6.- Dr. Bernar Anri Levy
7.- Dr. Robert H. Shmerling
8.- Dr. Joel Kettner
9.- Dr. Yoram Lass
10.- Dr. Yanis Roussel.
11.-Dr. David Katz
12.-Dr. Όθων Ηλιόπουλος
13.- Dr. Θεόδωρος Λιόλιος
14.- Dr. Στέφανος Ροζάνης
15.- Dr. Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης
16,- Dr. Μάριος Ματσάκης
17.- Dr. Didier Raoult

Έχετε λοιπόν την δυνατότητα, αν δεν γνωρίζατε την ύπαρξή τους, αφού ενημερωθείτε για τα Βιογραφικά τους, που όπως εγώ εκτιμώ, είναι εντελώς ξεχωριστά και κοσμούν την Ιατρική Επιστήμη και την τοποθετούν εκεί που θα πρέπει και όχι στα ψεύδη, στην συναλλαγή και στην σκοπιμότητα να γίνετε κοινωνός Επιστημονικής Ιατρικής γνώσης και όχι «τσαρλατανισμού».

Στο σημείο όμως αυτό έχω να επισημάνω και τον χρόνο της έναρξης επιβολής των «Μέτρων» διακοπής της Ζωής Πανελλαδικά που αξιοποιήθηκε στην εντέλεια για την παράνομη διασπορά από τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αγνώστου αριθμού παράνομα εισελθόντων Ανθρώπων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, γιατί λόγω του τεράστιου αριθμού είχε αρχίσει να δημιουργείται τεράστιο Τοπικό πρόβλημα και καθιστούσε προβληματική έως επικίνδυνη την «υποδοχή» των νέων αφίξεων και πάντα παρανόμων.

Και όσον αφορά στο χρόνο που επιβάλλονται νέα σκληρότατα μέτρα διακοπής της Ζωής τις ημέρες αυτές, και είναι γνωστά και προβλέπω ότι και θα κλιμακωθούν, συμπίπτουν με την διαδικασία εκχώρησης Εθνικής Κυριαρχίας (ΑΙΓΑΙΟ, ΜΟΝΟΝ) δεδομένου ότι μια τέτοια «υπογραφή» δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα όταν ο Λαός είναι ενεργός με ακμαίο το ηθικό του.

Πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο και μέσον το ηθικό του να είναι στο στο «μη περαιτέρω» και πάντα με την απειλή, όπως έγινε ΚΑΙ στα ΙΜΙΑ που «γκρίζαραν» το Αιγαίο, με την απειλή: ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ; ΠΟΛΕΜΟ;; Φυσικά ανιστόρητα διλήμματα που επαναλαμβάνονται και επειδή αυτό είναι το δεύτερο και πιο απόλυτο Στάδιο πρέπει να γίνει με το Λαό «κλινικά νεκρό». Όσον αφορά την βεβαιότητα για την πιο πάνω σκέψη μου, την εκφράζω με βάση γεγονότα, που όμως πρέπει να τα συνδέσεις, όπως π.χ. Συνέντευξη του Κ.Μητσοτάκη, λίγο πριν μας αφήσει, στον Κο Παπαχελά, ότι «τα έχουμε συμφωνήσει με την Τουρκία και εμείς θα πάρουμε το μεγαλύτερο τμήμα με την Τουρκία το μικρότερο και θα πάμε στη Χάγη να ορίσει τη γραμμή»….., την δήλωση κατά την ανταλλαγή εθιμοτυπικών Δώρων μεταξύ Μεϊμαράκη (τότε Πρόεδρος της Βουλής) και Νταβούτογλου (τότε ΥΠΕΞ/Τουρκίας) σε επίσημη επίσκεψη του τελευταίου στην Ελλάδα το 2014, ότι «Το Αιγαίο είναι Ελεύθερη Θάλασσα», του Τσίπρα, νεοεκλεγέντος «Πρωθυπουργού» τη Δημόσια Δήλωση ότι «Οι Θάλασσες δεν γνωρίζει να έχουν Σύνορα» και σε δεύτερο χρόνο ότι «το Αιγαίο είναι Θάλασσα Ειρήνης και ΔΙΑΛΟΓΟΥ».
Άραγε τι έχουμε να διαλεχθούμε εκτός από την εφαρμογή, την πιστή εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο των Θαλασσών;;
Βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα αλλά σέβομαι τον χρόνο σας!

Άφησα για το τέλος μια παρενέργεια, ένα αποτέλεσμα εξόχως σοβαρό, απόλυτα σοβαρό που προκύπτει από τις κατηγορίες που βαρύνουν τον Σωτήρη Τσιόδρα, από τις Δημόσιες Δηλώσεις του που έφερα σε γνώση σας, όπως εν αρχή και που πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να ερευνήσετε και που αναφέρονται στην κατάφωρη παραβίαση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ελευθεριών των Ελλήνων, έστω και αν αυτό πολλάκις και ασυστόλως έχει παραβιαστεί από το 2010 και συνεχίζει( βλέπε και Γ.Κασιμάτη, αλλά και Προκόπη Παυλόπουλο, σε Ρ/Φ εκπομπή το 2012 σαν «Υπουργός» Εσωτερικών αλλά κα πολλών άλλων, και οι οποίες συγκεκριμένα και οι πιο βασικές είναι!
1.- ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Άρθρο 2παρ.1, Άρθρο 5 και άλλα
2.- ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Κ.Ι.Δ.)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ:
1.- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (10-12-1948)
2.-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ-ΡΩΜΗ 4-11-1950
3.-ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
4.- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: UNESCO 10-2005
5.- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ.
6.- ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ.
7.- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ OVIEDO/ 1998
8.-Σταματώ εδώ αλλά και χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένες διατάξεις των πιο πάνω για οικονομία χρόνου!

Η παρενέργεια για την οποία αναφέρθηκα πιο πάνω, δηλ. της πρωτοφανούς στέρησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνολικά, διαπράχθηκε κατά Συναυτουργία με «Υπουργούς» της Κατοχικής Κυβέρνησης οι οποίοι και είχαν την «αρμοδιότητα» να υπογράφουν τις διαταγές υποταγής και φυλάκισης των Πολιτών επιβάλλοντας πρόστιμα στους «ανυπάκουους» και μάλιστα άκρως δυσβάστακτα για τις συνθήκες πενίας που βιώνουν, πάντα εξ αιτίας τους! Όσον αφορά στα στοιχεία αυτών των εντολέων πολύ εύκολα πιστεύω ότι θα προκύψουν από την έρευνα που, ελπίζω ,ότι θα προχωρήσετε.

Εγώ Κύριε Εισαγγελέα εκτιμώ ότι το χρέος μου το έκανα και τίμησα τον Όρκο που κάποτε έδωσα να προστατεύω το Σύνταγμα, τους Νόμους που συμφωνούν με αυτό και την Πατρίδα συνολικά, όπως άλλωστε όλοι εμείς που είμαστε Δημόσιοι Λειτουργοί έχουμε υποχρέωση, και χωρίς βέβαια να μπορώ να κάνω απόλυτα σύγκριση στα μεγέθη έπραξαν από τον Δικαστικό, γενικότερα, χώρο ο Αναστάσιος Πολυζωϊδης και ο Γεώργιος Τερτσέτης
και από τον δικό μου ο Ναύαρχος Κουντουριώτης και ο Ναύαρχος Κανάρης.

Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, θεωρώ αναγκαίο να σας επισημάνω την ρήση του Ελβετού Μέγα Φιλόσοφου και Στοχαστή ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ όταν η Ανθρωπότητα έβγαινε από την σκλαβιά του Μεσαίωνα ότι:
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΛΛΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ,
Θα την τροποποιήσουμε μια για πάντα, σε:
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!!
Αθήνα 14-8-2020
Αντώνης Παπαντωνίου
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)-Νομικός
afpapantoniou@gmail.com

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button