Η «παράνομη» Θεία Κοινωνία και ο διωγμός των ιερέων!

Θύελλα ἀντιδράσεων καὶ εἰσαγγελικὴ παρέμβαση(!), γιὰ ἕναν ἱερέα, ὁ ὁποῖος… τόλμησε νὰ πράξει αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι ταγμένος καὶ μετέδωσε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, σὲ ἀνθρώπους ποὺ τὸ εἶχαν ἀνάγκη!

Ὁ ἀναίσχυντος διωγμὸς καὶ ἡ στοχοποίηση τῆς Θείας Μετάληψης, εἶναι πλέον πιὸ ξεκάθαρη ἀπὸ ποτέ!
Τὸ περιστατικὸ ποὺ συνέβη τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸ Κουκάκι (ἀλλὰ καὶ στὴν Κέρκυρα), ἀποδεικνύει περίτρανα, πὼς ἡ ἀπολυταρχικὴ καὶ ἀντιχριστιανικὴ κατρακύλα τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν καθοδηγούμενων μέσων μαζικῆς ἐξαπάτησης συνεχίζεται ἀδιάκοπα.
Σύμφωνα μέ τὰ δημοσιεύματα, ὁ ἐν λόγῳ ἱερέας ἐθεάθη νὰ κοινωνεῖ πιστοὺς ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα τοῦ ναοῦ.
Ὑποστηρίξαμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς κρίσης, πὼς κάτι τέτοιες ἐποχὲς σὰν καὶ αὐτὴν ποὺ ζοῦμε, εἶναι ἐξαιρετικὰ κατάλληλες ὥστε νὰ…
πέσουν σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ὅλες οἱ μάσκες καὶ νὰ φανεῖ ποιὸς εἶναι ποιός.
Πέφτει ἡ μάσκα τῆς κυβέρνησης
Ὁ Ὑφυπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς, ζήτησε τὴν παρέμβαση εἰσαγγελέα γιὰ τὸ ἐν λόγῳ περιστατικὸ καὶ δήλωσε πώς: «Αὐτὰ ποὺ συνέβησαν σήμερα σὲ ἐκκλησίες στὸ Κουκάκι καὶ στὴν Κέρκυρα συνιστοῦν παράβαση τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ θέτουν σὲ μεγάλο κίνδυνο τὴ ζωὴ πολιτῶν καὶ τὴ δημόσια ὑγεία».
Δηλαδὴ τί μᾶς λέει ἐδῶ ὁ κύριος Χαρδαλιάς; Πὼς ἡ Θεία Μετάληψη θέτει σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια ὑγεία! Ἔχουμε νὰ κάνουμε λοιπὸν μὲ μία δήλωση ἑνὸς πολιτικοῦ τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία oύτε λίγο οὔτε πολύ, ἀποτελεῖ δημόσια παραδοχὴ πὼς θεωρεῖ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι πιθανὸς φορέας μετάδοσης τοῦ ἰοῦ!
Ἕνα θέμα, ποὺ γιὰ ψηφοθηρικοὺς προφανῶς λόγους, ἡ κυβέρνηση …
τὸ ἄφηνε «γκρίζο» καὶ ἀσχολίαστο, χωρὶς ξεκάθαρες τοποθετήσεις, τώρα ἔγινε πλέον ξεκάθαρο.
Ἡ Θεία Μετάληψη διώκεται ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς κυβέρνησης, διότι πολὺ ἁπλά,ἁπλᾶ, δὲν πιστεύουν σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ πρεσβεύει.
Ἄραγε, δὲν ὑπῆρχε διακινδύνευση τῆς δημόσιας ὑγείας, ὅταν ὁ κύριος Χαρδαλιάς μαζὶ μὲ τὸν κύριο Τσιόδρα ἐπισκέφθηκαν τοὺς Ρομά στὴ Λάρισα; Δὲν ὑπῆρχε κίνδυνος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, ὅταν τοὺς εἴδαμε σὲ πλάνα, νὰ μιλοῦν συνωστισμένοι μέσα σὲ ἕνα πλῆθος ἀπὸ δεκάδες ἀνθρώπους, μὲ μηδαμινὰ μέτρα προστασίας;
Ὁ ἱερέας ποὺ κοινωνεῖ ἕναν ἕναν, λίγους πιστούς σας πείραξε; Αὐτὸς θὰ φέρει τὴν καταστροφὴ στὴ χώρα;
Εἶναι δυνατὸν νὰ βλέπουμε σὲ βίντεο καὶ νὰ διαβάζουμε σὲ ρεπορτάζ, πὼς μιὰ σχεδὸν ὁλόκληρη διμοιρία ἀστυνομικῶν μὲ δίκυκλα, ἔκανε περιπολίες γύρω ἀπό τὸν Ἱερὸ Ναό;
Περιπολίες γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς λόγο; Γιὰ νὰ συλλάβουν τὸν «τρομοκράτη» ἱερέα; Ἢ τοὺς «ἐγκληματίες» χριστιανούς;
Μάλιστα, πληροφορίες ἀναφέρουν πὼς ἀξιωματικὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἀναζήτησε τὸν ἱερέα καὶ μέσα στὸν ναό (!). Ζοῦμε σὲ μέρες ποὺ οἱ ὀρθόδοξοι ναοὶ ἀντιμετωπίζονται σὰν νὰ εἶναι γιάφκες!
Διαπιστώνοντας ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπίστευτα φαινόμενα, ἴσως θὰ ἦταν καλὴ ἰδέα νὰ προτείνουμε στὸν κύριο Χαρδαλιά, μετὰ τὸ πέρας τῆς κρίσης νὰ ἀναλάβει νὰ στήσει στὸ Κουκάκι καὶ ἕνα ἄγαλμα τοῦ Διοκλητιανού…
Πέφτει ἡ μάσκα τῶν μέσων ἐνημέρωσης
Τὸ ἐν λόγῳ περιστατικό, μεταφέρθηκε ἀπὸ κανάλια καὶ sites μὲ ἐξοργιστικοὺς τίτλους καὶ βλακωδέστατους χαρακτηρισμούς:
«Ἀδιόρθωτοι ἱερεῖς, κοινωνοῦσαν πιστούς…»
«Παράνομη (!) Θεία Μετάληψη στὸ Κουκάκι…»
«Καταγγελία γιὰ παράνομη (!) Θεία,Θείᾳ Κοινωνία…,Κοινωνίᾳ… »
«Ντροπή. Ἱερεῖς ἔδιναν Θεῖα Κοινωνία…,Κοινωνίᾳ…»
Ἡ ὑποκρισία καὶ τὸ ἀντιχριστιανικὸ μένος, σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖο! Ἄν αὐτὸ δὲν εἶναι ὁλοφάνερος διωγμὸς θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καὶ προσβολή,προσβολῇ θρησκευτικῶν συμβόλων, τότε τί εἶναι; Ἄν αὐτὸ δὲν εἶναι καταστρατήγηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τότε τί εἶναι;
Τὰ μεγάφωνα τῶν ἐκκλησιῶν θὰ σιγοῦν ὅλη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἐνῶ τὰ παπαγαλάκια τῶν μέσων ἐνημέρωσης θὰ μένουν ἀνεξέλεγκτα γιὰ νὰ ἀδειάζουν τὸν ὀχετό τους καὶ νὰ τολμοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν στοὺς πηχυαίους τίτλους τους, χαρακτηρισμοὺς ὅπως: «παράνομη», δίπλα στὴν ἔννοια τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἐπικοινωνιακὲς πρακτικὲς ποὺ μᾶς παραπέμπουν ἀπευθείας, σὲ φασιστικὰ καὶ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα.
Πέφτει ἡ μάσκα τῆς κοινωνίας
Εἶναι εὐρέως γνωστό, ὅτι στὰ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα ποὺ δημιουργοῦνται εἴτε βάση σχεδίου καὶ ἐπιλογῆς, εἴτε ἀπὸ ἔκτακτη ἀνάγκη, ἕνα κοινωνικὸ φαινόμενο ποὺ πάντοτε εὐδοκιμεῖ, εἶναι ὁ χαφιεδισμός. Ἔτσι καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ κορονοϊού, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ ἐξαίρεση.
Ἕν μέσῳ τέτοιων «καθεστώτων», δὲν βρίσκεται μόνο ἡ Ἑλλάδα «στὸν γύψο».
Δὲν βρίσκεται μόνο ἡ Ὀρθοδοξία στὸν γύψο.
Δὲν βρίσκονται μόνο ἡ Δημοκρατία, οἱ ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ ἡ οἰκονομία στὸν γύψο.
Στὸν γύψο βρίσκεται ἀκόμα καὶ ἡ ἀνθρωπιά.
Ὁ Ἱερέας ἀποφάσισε μὲ ἀγαθὰ κίνητρα, νὰ κοινωνήσει μερικοὺς πιστοὺς καὶ ὅταν τὸ ἀντιλήφθηκαν αὐτὸ μερικοὶ «καλοὶ καὶ ὑπεύθυνοι» πολῖτες, ποὺ προφανῶς ἔχουν περιορίσει τὴν ἀνθρωπιά τους «σὲ καραντίνα», ἀποφάσισαν νὰ τὸν φωτογραφίσουν γιὰ νὰ τὸν παραδώσουν ὡς βορὰ σὲ δημοσιογράφους καὶ ἀστυνομία.,ἀστυνομίᾳ.
O Kim Philby, ἕνας Ἄγγλος διπλωμάτης εἶχε πεῖ πώς: «γιὰ νὰ προδώσεις, πρέπει κάπου νὰ ἀνήκεις» καὶ εἶχε ἀπόλυτο δίκιο.
Ἄν κάποιος εἶναι ἐμπαθὴς ἄθεος, ὁρκισμένος αντιχριστιανός ἢ ἁπλά,ἁπλᾶ ἔχει κάνει θεὸ τὴν καλοπέρασή του καὶ τὸν ἐνοχλεῖ τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι ποὺ δὲν λατρεύουν μόνο τὴν ὕλη, ἀλλὰ προτιμοῦν νὰ δοξάζουν τὸν Δημιουργό της, τότε αὐτὴ ἡ ἐποχή του δίνει καὶ θὰ τοῦ δώσει ἀκόμα, πολλὲς «χρυσὲς» εὐκαιρίες γιὰ νὰ ξεδιπλώσει τὰ μισανθρωπικά συμπλέγματα του.
Ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει νὰ σιωπᾶ
H Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἀνακοίνωσε πὼς θὰ «ἐρευνήσει τὸ περιστατικὸ καὶ θὰ προβεῖ ἄμεσα στὶς δέουσες ἐνέργειες».
Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τί ἐνέργειες θὰ κάνει ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ἤδη κάνει, γιὰ τὸ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία χαρακτηρίζεται καὶ ἐπίσημα πλέον ὡς «παράνομη πράξη»; Θὰ ὑπάρξει καμία ἀντίδραση, καμία ἀνακοίνωση γι αὐτὸ ἢ θεωρεῖ πὼς εἶναι σημαντικότερος κίνδυνος, ἕνας ἱερέας ποὺ μεταλαμβάνει πιστοὺς στὸ Κουκάκι;
Ἐμεῖς θὰ ποῦμε πὼς ἀντὶ νὰ τιμωρήσει ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας αὐτὸν τὸν ἱερέα (καὶ κάθε ἀνάλογη περίπτωση ἱερέα), θὰ πρέπει νὰ κάνουν ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ χέρι τους γιὰ νὰ τὸν προστατέψουν καὶ μάλιστα θὰ πρέπει νὰ τὸν ἐπαινέσουν, γιατί πολὺ ἁπλά,ἁπλᾶ τόλμησε νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ τοῦ ὁρίζει τὸ ἱερὸ λειτούργημα του. Νὰ μεταδώσει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.
Δὲν δίδαξε καμία αἵρεση, δὲν θησαύρισε, οὔτε ἦταν σκανδαλοποιός. Ζωὴ μοίρασε.
Ἀνάσταση καὶ ζωή.
Μὴν ἐπιτρέψετε νὰ «σταυρωθοῦν» οἱ κομιστές της.
orthodoxia-ellhnismos.gr

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button