86 οι νεκροί από τη φωτιά στην Αττική με ανακοίνωση του προιστ.της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Óðßôé ðïõ êáßãåôáé áðü ôçí ðõñêáãéÜ ðïõ îÝóðáóå óå ðåõêüöõôç ðåñéï÷Þ óôá ÃåñÜíåéá ¼ñç êáé åðåêôÜèçêå êáé óå êáôïéêçìÝíç ðåñéï÷Þ, óôçí ÊéíÝôá ÁôôéêÞò, ÄåõôÝñá 23 Éïõëßïõ 2018. Óôçí öùôéÜ åðé÷åéñïýí ðõñïóâåóôéêÝò äõíÜìåéò ìå 25 ï÷Þìáôá êáé 60 ðõñïóâÝóôåò, äýï ðåæïðüñá ôìÞìáôá, ôÝóóåñá áåñïóêÜöç êáé äýï åëéêüðôåñá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓΗ Πυροσβεστική μέχρι σήμερα τους έδινε 84.Την ανακοίνωση έκανε στο νεκροτομείο Αθηνών ο προιστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, Νίκος Καρακούκης.

«Ολοκληρώσαμε την ιατροδικαστική έρευνα επί των σορών των θυμάτων που είχαν μεταφερθεί στο νεκροτομείο Αθηνών. Ήταν 86 νεκροί. Η ιατροδικαστική έρευνα ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα μένει το έργο της ταυτοποίησης το οποίο ολοκληρώνεται από άλλη υπηρεσία στα εγκληματολογικά εργαστήρια», δήλωσε ο Νίκος Καρακούκης.

Συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια καμένα και αναζητείται άγνωστος αριθμός αγνοούμενων..

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close