8.430 ΘΑΝΑΤΟΙ και 354.177 παρενέργειες μετά τη λήψη εμβολίων κατά της COVID-19, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων

Η έκθεση μέχρι τις 24 Απριλίου 2021 απαριθμεί 8.430 θανάτους και 354.177 τραυματισμούς-παρενέργειες μετά από τη λήψη των τεσσάρων πειραματικών εμβολίων COVID-19

Πρόκειται για δημόσιες πληροφορίες που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα EudraVigilance και να επαληθεύσει τα δεδομένα αυτά.

Πηγή: Health Impact News

Απόδοση: Συνεργάτης του Ελλήνων Αφύπνιση

Άρθρο του Brian Shilhavy

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων φαρμακευτικών αντιδράσεων είναι η EudraVigilance, η οποία παρακολουθεί επίσης τις αναφορές τραυματισμών και θανάτων μετά τη λήψη των πειραματικών “εμβολίων” COVID-19.

Δείτε τι δηλώνει η EudraVigilance για τη βάση δεδομένων της:

Αυτός ο δικτυακός τόπος ξεκίνησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2012 για να παρέχει δημόσια πρόσβαση σε αναφορές ύποπτων παρενεργειών (επίσης γνωστές ως ύποπτες ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων). Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον EudraVigilance από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες που κατέχουν άδειες κυκλοφορίας (άδειες) για τα φάρμακα.

Η EudraVigilance είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή αναφορών σχετικά με πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και την παρακολούθηση της ασφάλειάς τους μετά την αδειοδότησή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Το EudraVigilance χρησιμοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2001.

Ο παρών δικτυακός τόπος εγκαινιάστηκε για να συμμορφωθεί με την πολιτική πρόσβασης EudraVigilance, η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της υποστήριξης της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων και την αύξηση της διαφάνειας για τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ενέκρινε για πρώτη φορά την πολιτική πρόσβασης στην EudraVigilance τον Δεκέμβριο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεώρηση τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση τη νομοθεσία του 2010 για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Στόχος της πολιτικής είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στον ΕΟΧ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι ασθενείς και οι καταναλωτές, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία και οι ερευνητικοί οργανισμοί, πρόσβαση σε αναφορές σχετικά με ύποπτες παρενέργειες.

Η διαφάνεια αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή του Οργανισμού και έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη ρυθμιστική διαδικασία. Με την αύξηση της διαφάνειας, ο Οργανισμός είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξανόμενη ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, για πρόσβαση σε πληροφορίες. (Πηγή🙂

Η έκθεσή τους μέχρι τις 24 Απριλίου 2021 απαριθμεί 8.430 θανάτους και 354.177 τραυματισμούς-παρενέργειες μετά από τη λήψη τεσσάρων πειραματικών εμβολίων COVID-19:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

ΕΜΒΌΛΙΟ COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH

ΕΜΒΌΛΙΟ COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

ΕΜΒΌΛΙΟ COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Ένας συνδρομητής του Health Impact News στην Ευρώπη εκπόνησε τις αναφορές για καθένα από τα τέσσερα εμβόλια COVID-19 που συμπεριλαμβάνουμε εδώ. Αυτός ο συνδρομητής προσφέρθηκε να το κάνει εθελοντικά και είναι πολλή δουλειά να καταγράψει σε πίνακες κάθε αντίδραση με τραυματισμούς και θανάτους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος στο σύστημα EudraVigilance που εντοπίσαμε που να καταγράφει σε πίνακες όλα τα αποτελέσματα.

Από τότε που αρχίσαμε να δημοσιοποιούμε αυτά τα στοιχεία, άλλοι από την Ευρώπη υπολόγισαν επίσης τους αριθμούς και επιβεβαίωσαν τα σύνολα.

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία μέχρι τις 24 Απριλίου 2021.

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA Tozinameran (κωδικός BNT162b2,Comirnaty) από την BioNTech/ Pfizer: 4.524 θάνατοι και 151.306 τραυματισμοί έως τις 24/04/2021.

11.191 διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 40 θανάτων

7.372 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 522 θανάτων

50 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

4,183 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

112 Ενδοκρινικές διαταραχές

4,629 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 6 θανάτων

33,33 Διαταραχές του γαστρεντερικού συμπεριλαμβανομένων 227 θανάτων

103,813Γενικές διαταραχές και παθήσεις του τόπου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1.459 θανάτων

214 Διαταραχές του ηπατο-χοληφόρου, συμπεριλαμβανομένων 16 θανάτων

3.338 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 20 θανάτων

10.160 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 527 θανάτων

3,950 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων 89 θανάτων

7,595 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 168 θανάτων

2,564 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 91 θανάτων

53,714 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 47 θανάτων

150 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

65,745 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 425 θανάτων

192 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

80 Θέματα προϊόντων

6,008 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 63 θανάτων

938 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 66 θανάτων

994 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

13,954 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 523 θανάτων

16,171 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 35 θανάτων

438 Κοινωνικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 6 θανάτων

124 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 8 θάνατοι

8,220 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 165 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA mRNA-1273 (CX-024414) της Moderna: 2.283 θάνατοι και 17.625 τραυματισμοί έως τις 24/04/2021.

839 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 16 θανάτων

1.278 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 231 θανάτων

7 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

378 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

23 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

570 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

3,857 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος εκ των οποίων 80 θάνατοι

12.513 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1.012 θανάτων

77 Ηποατοχολικές Διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

476 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

1.449 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 118 θανάτων

803 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και διαδικαστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων 44 θανάτων

1.087 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 60 θανάτων

515 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 47 θανάτων

5,669 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 47 θανάτων

48 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (περιλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων) 8 θάνατοι

7,489 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 244 θανάτων

50 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις

8 Θέματα προϊόντων

862 Ψυχιατρικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 31 θανάτων

299 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 23 θανάτων

106 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

2.198 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 197 θανάτων

2,163 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 19 θανάτων

162 Κοινωνικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 6 θανάτων

109 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων

1,166 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 74 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) της Oxford/ AstraZeneca: 1.579 θάνατοι και 184.833 τραυματισμοί έως 24/04/2021

5.319 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 64 θανάτων

7.374 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 199 θανάτων

76 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

5,011 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

155 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

7,922 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων

56,473 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 62 θάνατοι

141,042 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του τόπου χορήγησης 495 θάνατοι

248 Ηπατοχολικές Διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων

1.837 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

10.631 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 99 θανάτων

4,341 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

9,798 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 21 θανάτων

6,977 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

82,522 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 16 θανάτων

144 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων

111,873 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 244 θανάτων

108 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις

52 Θέματα προϊόντων

9.514 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 12 θανάτων

1.745 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων

2,076 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

15,824 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 171 θανάτων

23,168 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων10 θανάτων

364 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

383 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 12 θανάτων

8,706 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 91 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson: 44 θάνατοι και 413 τραυματισμοί έως 24/04/2021

11 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος

45 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 10 θανάτων

1 Συγγενής, οικογενής και γενετική διαταραχή

20 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

1 Ενδοκρινική διαταραχή

20 Διαταραχές των ματιών

109 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος εκ των οποίων 1 θάνατος

235 Γενικές διαταραχές και παθήσεις στο χώρο χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων

3 Ηπατοχολικές Διαταραχές

18 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

44 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

34 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

61 Έρευνες

19 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

95 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

232 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

3 Θέματα προϊόντων

45 Ψυχιατρικές διαταραχές

11 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος

5 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

80 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

50 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

5 Κοινωνικές συνθήκες

3 Χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες

96 Αγγειακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων

Πρόκειται για δημόσιες πληροφορίες που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα EudraVigilance και να επαληθεύσει τα δεδομένα αυτά.

Η Δανία και η Νορβηγία έχουν αναστείλει πλήρως τη χρήση των πειραματικών ενέσεων COVID-19 της AstraZeneca.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας αναφέρεται ότι το “εμβόλιο” COVID της AstraZeneca είναι πιο επικίνδυνο από την ίδια την COVID, ιδίως για τους νέους.

Ο EMA συνεχίζει να το συνιστά. Πρόσθεσαν, ωστόσο, προειδοποίηση ασφαλείας για τα εμβόλια της Johnson & Johnson, λόγω θανατηφόρων θρόμβων στο αίμα.
triklopodia.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

8.430 ΘΑΝΑΤΟΙ και 354.177 παρενέργειες μετά τη λήψη εμβολίων κατά της COVID-19, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων

Τι μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι στους ανεμβολίαστους απο Διάσημους γιατρούς.(Video)

44χρονη Μητέρα δυο ανήλικων παιδιών πέθανε μετα τον εμβολιασμό της!!!

Dr. Bhakdi:Προς Θεού μην πιστέψετε στο ψέμα!

Το 87,07% ψευδών θετικών self test καταμαρτυρούν την αποτυχία του αφηγήματος.

Θέλει Αρετή και τόλμη η Ελευθερία…Μια Δικαστικός (Τέγουτζικ) είναι αυτή που σώζει την τιμή της Δικαιοσύνης.(Video)

Ιατροδικαστής ξεσκεπάζει την απάτη του Κορωνοιού και τους θανάτους που δεν διαπιστώνονται..(video)

Mike Yeadon Πρώην Επικ της Pfizer: Είναι καταδικασμένοι σε αγωνιώδη Θάνατο οσοι εμβολιάστηκαν.Ειναι μείωση πληθυσμού!!!

 

Προσοχή:::: Video απο την Παγκόσμια Συμμαχία Γιατρών.. για την απάτη της Πανδημίας τον εγκλεισμό μας και τα επιζήμια μέτρα

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button