Νεα Χωματερή σε οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων του Γηροκομείου στο Τεμπλόνι βρήκε ο Νικολούζος

demΧώρος έκτασης περίπου 4,5 στρεμμάτων στο Τε­μπλόνι, παραχωρήθηκε δωρεάν από το Αδελ­φάτο του Γηροκομείου στο δήμο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως χώρος εγκατάστασης και λει­τουργίας δεματοποιητή απορριμμάτων ή άλλου εγκεκριμένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους μέσου διαχείρι­σης, καθώς και ως χώρος αποθήκευσης των απορ­ριμμάτων αυτών.

Τα συγκεκριμένα στοι­χεία εμπεριέχονται σε απόφαση που ελήφθη στις 18 Μαΐου σε σχε­τική συνεδρίαση του Αδελφάτου του Γηροκο­μείου –Πτωχοκομείου Κέρκυρας στην ιδιοκτη­σία του οποίου ανήκει οικόπεδο εκτάσεως 4.617 τ.μ. στη θέση «Κόερου» Τεμπλονίου. Το θέμα το εισηγήθηκε στην σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος του Αδελφάτου και Δή­μαρχος Κ. Νικολούζος ο οποίος βασιζόμενος σε διατάξεις νόμου, επισή­μανε ότι επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ που εξο­μοιώνονται με αυτούς, όπως εν προκειμένω το Αγαθοεργό Ίδρυμα του Γηροκομείου Κερκύρας σε ΝΠΔΔ για την αντι­μετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Στην σχετική εισήγηση η οποία αποτελεί και μέρος της σχετικής απόφασης αναφέρονται επίσης τα εξής:

«Στη συγκεκριμένη περί­πτωση υφίσταται άμεση ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας να παραχωρηθεί το ως άνω ακίνητο των 4.617 τ.μ. στη θέση «Κόερου» Τεμπλο­νίου, στο Δήμο Κέρκυρας προκειμένου να χρησι­μοποιηθεί προσωρινά ως χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας δεματο­ποιητή απορριμμάτων ή άλλου εγκεκριμένου από τις αρμόδιες υπηρε­σίες του κράτους μέσου διαχείρισης, καθώς και ως χώρος αποθήκευσης των απορριμμάτων αυτών. Η παραπάνω ανάγκη είναι εξαιρετικά επείγουσα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που απει­λούνται από την μη απο­κομιδή των απορριμμάτων που συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία των οι­κισμών της νήσου και της πόλης της Κέρκυρας».

Με την παραχώρηση της παραπάνω εκτάσεως άνευ ανταλλάγματος δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να χρησιμοποιήσει το χώρο προσωρινά για τη λειτουρ­γία του δεματοποιητή, καθώς και για την αποθή­κευση των απορριμμάτων που δεματοποιούνται. Σύμφωνα με την απόφαση του Αδελφάτου, η διάρκεια της παραχώρησης ορίστη­κε για το διάστημα από 19 Μαίου 2018 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, οπότε ο Δήμος οφείλει να αποδώσει το χρησιδανεισθέν ακίνητο, υποχρεούμενος να το χρη­σιμοποιεί καθ’ όλη τη διάρ­κεια της παραχώρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία…

ghrokomio

Κέρκυρα σήμερα

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close