Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης όλων των έργων του Δήμου από το πρόγραμμα της ΕΝD.Πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας με πληρωμή κόκκινων δανείων κ.α

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  


Σκοπός είναι να γίνει η περιοχή ο πιο όμορφος, ενεργός, κερδοφόρος και δημιουργικός Δήμος, που να είναι ισχυρό βοήθημα προς τον Πολίτη, αλλά και κατ’ επέκταση για όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχει Έλληνας στο παγκόσμιο στερέωμα. Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο χρηματοδότης, θα δεσμεύσει δική του περιουσία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό καταπίστευμα (ταμείο) για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ανάλογα χρήματα προς υλοποίηση έργων. Ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος να αποπληρώσει το αρχικό κεφάλαιο πίσω στο Ταμείο τα χρήματα από τη λειτουργία των έργων. 
Για να μπορέσει κανείς να πάρει χρήματα από αυτό το ειδικό ταμείο (εφεξής αναφερόμενο ως «Το Ταμείο», θα πρέπει να συμβούν τα ακόλουθα: 1. Ο αιτητής θα πρέπει να διαθέτει κλειδί για την πρόσβαση. Ειδικό κλειδί Υψίστης ασφαλείας (πολύ περιορισμένοι αυτοί που διαθέτουν τέτοιο κλειδί σε όλο τον πλανήτη), 2. Να εκχωρηθεί η αντίστοιχη περιουσία για να διασφαλιστεί η επιστροφή των κεφαλαίων, 3. Η παροχή κεφαλαίων καταχωρείται σε αυτόν που δεσμεύει την περιουσία του ως εξασφάλιση και θεωρείται ως προσωρινή παραχώρηση. Θα πρέπει να αποπληρωθούν από τον ίδιο εντός 50 ετών με ετήσιες δόσεις (2 % ανά έτος) για να μπορέσει να ελευθερώσει τη δική του περιουσία, 4. Τόκος μηδέν (0) 5. Χρειάζονται να υλοποιηθούν τα έργα για ένα Κρατικό ή Εκκλησιαστικό Φορέα. Γι’ αυτό, την αίτηση για την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να την κάνει σε συνδυασμό με τον Φορέα για τον οποίο θα υλοποιηθούν τα έργα. Από το 1 – 4 είναι όλα έτοιμα. 

Β. ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Έργα που μπορούν να επιφέρουν εισοδήματα: Χρειάζονται χρήματα για την κατασκευή, έναρξη, λειτουργία και συντήρηση και μελλοντικές αλλαγές αλλά συνάμα παράγουν χρήματα. Τα έργα «Α» θα μεταφερθούν άμεσα ως κληροδότημα στο Δήμο και θα διατηρηθεί η διαχείριση τους από τον Θεματοφύλακα μέχρι να αποπληρωθούν όλα τα έργα και να μπορέσει να ελευθερωθεί η περιουσία του. Όλα τα έσοδα από τα έργα Α, Β & Γ θα κατατίθενται στο Ειδικό Ταμείο που θα δημιουργηθεί υπό την εποπτεία του «Θεματοφύλακα» Αρτέμη Σώρρα όπου θα καλύπτονται τα έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των έργων συν τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου προς το «Ταμείο» (2 % ή και περισσότερο αν είναι δυνατόν ανά έτος x 50 έτη). Το σύνολο των έργων σταδιακά και ανάλογα με την περίπτωση, θα μεταφερθούν ως δωρεά και χωρίς αξιώσεις, ελεύθερα βαρών, με πλήρη νομή και κατοχή προς το Δήμο/ Δημόσιο.Μέχρι όμως αποπληρωθεί το σύνολο των κεφαλαίων πίσω στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα, ο Θεματοφύλακας, θα διατηρήσει τη διαχείριση όλων των έργων και αφού πληρωθούν πίσω τα κεφάλαια και ελευθερωθεί η περιουσία του τότε θα μεταφερθεί και η διαχείριση προς το Δήμο/ Δημόσιο. Μερικά έργα όπως οι δρόμοι, νερό κτλ θα χαίρουν μιας ειδικής άλλης διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτόν, ο Δήμος δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ δάνεια από το Κράτος ή/ και τρίτους. Με μια καλή διακυβέρνηση, ο κάθε Δήμος θα καταστεί ένας υγιής και δυνατός Φορέας και θα είναι παράδειγμα προς μίμηση ως το στολίδι της υφηλίου.Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα κατάλογο που αφορά όλες τις ενότητες πιθανών έργων και που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Εάν υπάρχει κάτι που ο Δήμος ενδιαφέρεται να προσθέσει ή/και να αφαιρέσει, μπορεί να το κάνει και ο προϋπολογισμός θα αλλαχθεί αναλόγως. Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στον εκάστοτε Δήμο, υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα επί του συνολικού ποσού κάθε ξεχωριστής ενότητας έργων όπως εμφαίνονται στο παράρτημα «Α» και βασίζεται λαμβάνοντας γνώση των τοπικών δεδομένων όπως του πληθυσμού και έκτασης του Δήμου, οικονομικής κατάστασης, υφιστάμενων υποδομών, ενεργειακών αναγκών, μορφολογικών (Ορεινή, Παραθαλάσσια, Παραλίμνια περιοχή κτλ), γεωλογικών, κλιματικών ιδιαιτεροτήτων, δάση, χλωρίδα και πανίδα, αρχαιολογία, εμπορικών δραστηριοτήτων, της γεωστρατηγικοπολιτικής σημασίας κτλ. Αφού συνυπολογιστούν τα πιο πάνω, βάσει της εξίσωσης αναλογιών δημιουργείται το πλαφόν για την κάθε ενότητα, είδος έργου και σύνολο που αναλογεί για τον εκάστοτε Δήμο. Αυτό γίνεται στο αρχικό στάδιο και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ. 
4. Θα αναπτυχθούν οι βιομηχανίες/ βιοτεχνίες, οι παραγωγές και οι εξαγωγές και θα μειωθούν παράλληλα οι εισαγωγές,

Η περίληψη του προγράμματος του υποψήφιου Δημάρχου Χρ. Προσαλέντη
Το μόνο που απομένει είναι το 5. ο Φορέας Ο Αρτέμης Σώρρας, που θα ενεργεί ως ο Καταπιστευματοδέκτης/ Θεματοφύλακας, έχει ήδη καταθέσει αίτημα με προϋπολογισμούς για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο (συνημμένο παράρτημα Α) ύψους 2.3 Τρις. Έχουμε πάρει ήδη την έγκριση και είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση. Χρειάζεται ο Φορέας για τον οποίο θα υλοποιηθούν τα έργα. Ο Δήμος λόγω Καλλικράτη, είναι μια ανεξάρτητη κρατική νομική οντότητα και αναγνωρίζεται και έχει δικαιώματα να αιτηθεί ως ο Φορέας σε συνδυασμό βέβαια με κάποιο που έχει τον κλειδάριθμο, περιουσία και τα έργα (όπως φαίνεται πιο πάνω). Ο Δήμος που ενδιαφέρεται να υλοποιηθούν έργα στην περιοχή του, θα πρέπει να αιτηθεί από τον Αρτέμη Σώρρα για να προβεί ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες για να δομήσει την οικονομική επάρκεια και να κατεβάσει τα χρήματα και να υλοποιήσει τα έργα στον Δήμο με απώτερο σκοπό να επωφεληθούν όλοι οι Έλληνες γενικότερα. Ο Δήμος θα μπορεί να προσθέσει/ αφαιρέσει στη λίστα των έργων που έχουμε ήδη μελετήσει. ΙΙ. ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 3 ΤΥΠΩΝ: Α) ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, Β) ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ & Γ) ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α. ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Κοινής ωφελείας & χαρακτήρα/ Ανθρωπιστικής βοήθειας: Το κόστος αυτό περικλείει όλα τα έργα που δεν έχουν έσοδα (δρόμοι, νερό, σχολεία, γηροκομεία, πυρόσβεση, κτλ) Χρειάζονται τα χρήματα για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΝΑΡΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. 
Οι σωστές ειδικές μελέτες θα υλοποιηθούν αφού κατέβουν τα χρήματα.Γ. Εξαγορά των ιδιωτικών ή/και δημόσιων χρεών των Δημοτών ή/ και του Δήμου από τράπεζες, Δημόσιο, εξωτερικούς δανειστές Ως έργο μπορεί επίσης να υπολογιστεί η αναχρηματοδότηση – εξαγορά των χρεών/ δανείων του Δήμου, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δηλαδή, σε συνεργασία με το Δήμο, μπορεί να παρέχει το ειδικό ταμείο τα χρήματα στο ν’ αποπληρωθούν τα δάνεια προς τις τράπεζες, να δοθούν καλύτεροι όροι αποπληρωμής (μέχρι και 30 – 35 χρόνια), με δικαίωμα αποπληρωμής νωρίτερα χωρίς καθόλου έξοδα, κτλ ούτως ώστε να αποφευχθούν οι κατασχέσεις από τις τράπεζες των περιουσιών των συμπολιτών μας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την αποπληρωμή των χρωστουμένων προς ΙΚΑ, Εφορία, εξωτερικούς δανειστές κτλ. Την ίδια στιγμή, με τα έργα που θα γίνονται στην περιοχή, θα μπορούν οι Δημότες και οι επιχειρήσεις να εργαστούν και μέρος των εσόδων τους (το αναλογούν ποσό θα είναι πολύ μικρό αφού θα κερδίσουν 30 – 35 χρόνια αποπληρωμής) θα μπορεί να παρακρατείται για την αποπληρωμή του δανείου τους. Έτσι σιγά σιγά, θα αποπληρωθεί το δάνειο από έσοδα που θα προκύπτουν από την εργασία τους και έτσι δεν θα επηρεαστεί ούτε θα επιβαρυνθεί ποτέ κανείς. Αυτά θα συζητηθούν με μεγαλύτερη ανάλυση όταν και εφόσον έχουμε κοινό επίπεδο συνεργασίας. ΙΙI. ΟΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΙ- END:
1. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα θα υλοποιηθούν με τοπικούς φορείς,
2. Θα δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων στους Δήμους/ Δημόσιο και Δημότες/ Πολίτες,
3. Θα δημιουργηθούν υγιή επίπεδα αναπτυξιακής προοπτικής σε όλα τα επίπεδα,
5. Θα μειωθεί το κόστος ενεργειακών πηγών με απώτερο στόχο να μειωθεί το κόστος προς τον τελικό καταναλωτή,
6. Θα διατεθεί ψηλών προδιαγραφών Παιδεία, Υγεία με προνόμιο την Δωρεά είσοδο προς τους Έλληνες Δημότες,
7. Πρόνοια καλής ευνοϊκής διαχείρισης των ευπαθών στρωμάτων της κοινωνίας και της τρίτης ηλικίας,
8. Θα ανασυγκροτηθούν τα χρέη σε υγιή, υποφερτά και αποδεχτά όρια, 9. Θα αναπτυχθεί μια υγιής και αειφόρος ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, τρόφιμα σε υγιή επίπεδα, κτλ 10. Θα αναπτυχθεί μια ασφαλής διαχείριση των υδάτινων πόρων, ορυκτών υλών, μεταλλευμάτων κτλ
” Ο Έλληνας Δημότης του Δήμου που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δικαιούται κάρτα δωρεάν εισόδου στις σχολές, κλινικές και γηροκομία του αναπτυξιακού ταμείου στην Ελλάδα/ Κύπρο και στο παγκόσμιο στερέωμα ες αεί. ” Ο «Φιλέλληνας» Δημότης, θα δικαιούται κάρτα εισόδου με έκπτωση.
” Ο Εξωτερικός / επισκέπτης κτλ θα πρέπει να πληρώνει. Οπότε το έργο θα γίνεται και αποδοτικό ούτως ώστε να μπορεί να αντέξει στο χρόνο. Ο Δήμος αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί σε πλήρη νομή και κατοχή, ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρησή του, θα πρέπει να ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει να τηρούνται οι όροι όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους, λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κτλ).
ΙV. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πιο κάτω φαίνονται τα στάδια όπως αυτά θα εξελιχθούν. Στην περίοδο «Α», θα γίνουν όλα τα προκαταρτικά και οι ετοιμασίες. Κατά την περίοδο Α, θα πρέπει να παρθεί η απόφαση του ΔΣ όπου θ’ αναθέσει στον Δήμαρχο ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η/ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Αφού η απόφαση του ΔΣ έχει παρθεί και ο Δήμαρχος είναι άρρηκτα (ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ) εξουσιοδοτημένος με διαρκή, κληρονομική ισχύ να εκπροσωπεί ως ο υπεύθυνος λειτουργός του Δήμου (για την συγκεκριμένη περίπτωση), τότε ο ίδιος αιτείται προς τον Αρτέμη Σώρρα (ο οποίος είναι ένας εν δυνάμει επενδυτής) για να δομήσει χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν έργα στην περιοχή του Δήμου. Σε αυτό το αίτημα/ πληρεξουσιότητα περιγράφεται η πρόθεση και ο τρόπος που ο Αρτέμης Σώρρας δύναται να δομήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον Δήμο, για την οποία ο Δήμος δεν θα φέρει καμία άμεση ή/ και έμμεση ευθύνη, περιγράφεται ο νόμος όπου δεν δίδεται το δικαίωμα να επιστρέψει με κανένα τρόπο βάρος προς τον Δήμο/ Δημόσιο και περιγράφονται οι όροι και οι περιορισμοί μέσα στους οποίους θα πρέπει να υλοποιηθεί η όλη προσπάθεια για την υλοποίηση της δόμησης χρηματοδότησης. Αυτό το αίτημα/ πληρεξουσιότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Σύμβαση έργου, ανάθεση, κτλ. Στο σημείο «1» υπογράφεται το πληρεξούσιο και διασφαλίζεται και σε συμβολαιογράφο. Κατά την περίοδο «Β» ο Θεματοφύλακας (Αρτέμης Σώρρας) προχωρά στη δέσμευση της περιουσίας του υπέρ της πράξης και ξεκινά τη διαδικασία τελικής έγκρισης της πράξης. Αφού το αίτημα εγκριθεί από το «Ταμείο», ξεκινά η πίστωση των κεφαλαίων από τους μητρικούς λογαριασμούς του Ταμείου/ Καταπιστεύματος προς τον ειδικό κεντρικό λογαριασμό. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν επιπρόσθετες μελέτες βιωσιμότητας ή να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την περιοχή του Δήμου για τον οποίο αιτείται. Ο Θεματοφύλακας θα κάνει ότι χρειάζεται για να προμηθεύσει, με δικά του έξοδα, ότι είναι αναγκαίο. Η Περίοδος «Β» είναι η πιο κρίσιμη από όλες τις άλλες. Από το σημείο 2 και μετά, αφού τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό και κλειδωθούν για την υλοποίηση των έργων, θα γίνουν οι ειδικές μελέτες (αρχιτεκτονικές, οικονομικές, βιωσιμότητας κτλ) για το κάθε έργο ξεχωριστά και θα κατατεθούν για αδειοδότηση για να υλοποιηθούν οι συμβάσεις και να κατασκευαστούν στη συνέχεια τα έργα, να λειτουργήσουν και να συντηρηθούν. Περίοδος Α: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου- Ανάθεση προς τον Δ¨ημαρχο να βρει επενδυτές και ορίζει τους όρους στο οποίο θα κινηθεί. Σημείο 1: Υπογραφή του πληρεξουσίου από τον Δήμαρχο προς τον Αρτέμη Σώρρα.
Περίοδος Β: Μεταξύ των σημείων 1 & 2: Δόμηση Χρηματοδότησης.
Ο Αρτέμης δεσμεύει την περιουσία του και αιτείται για την τελική έγκριση και κατέβασμα των χρημάτων. Σημείο 2: Έλεγχος του αιτήματος και Πίστωση των κεφαλαίων στον γενικό ειδικό λογαριασμό του Αρτέμη Σώρρα. Περίοδος Γ: Μεταξύ των σημείων 2 & 3: Γίνονται οι μελέτες και κατατίθονται οι ανάλογες μελέτες προς αδειοδότηση και κατάθεση της πρότασης δωρεάς και εγχειρίδιο λειτουργίας μετά την μεταφορά, στο ΔΣ του Δήμου. Παράλληλα ετοιμάζεται η νομική θέση για τα κάκκινα δάνεια.Σημείο 3: Έλγχος – Άδειες οικοδομής και λειτουργίας- Πολίτες αιτούνται παράλληλα για τα δάνεια και καταθέτουν αιτήματα εργασίας με βιογραφικό τους. Απορρόφηση δανείων.
Περίοδος Δ: Μεταξύ σημείων 3 & 4: Κλείσιμο προσφορών, Συμφωνίες, κτλ Σημείο 4 Κατασκευή – Έλεγχος ποιότητας, Παράδοση κτλ Περίοδος Ε: Μεταξύ σημείων 4 και 5 μέχρι να παραδωθούν στο Δημόσιο: Τα κοινωφελή μη αποδοτικά έργα μεταφέρονται στο Δημόσιο Τα ανταποδοτικά, μεταφέρονται τα κτίσματα στο Δημόσιο ενώ η λειτουργία και συντήρηση παραμένει στον Αρτέμη και στην EI- END μέχρι ν’ αποσβεστούν και να μπορέσει να ελευθερωθεί η περιουσία του Αρτέμη. Με τη δωρεά, θα δοθεί και το εγχειρίδιο λειτουργίας κα αυτό θα είναι αναπόσπαστο μέρος της δωρεάς. Με αυτόν τον τρόπο, οι Δήμοι δεν θα ξαναχρειαστούν ποτέ δάνεια για να λειτουργούν και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών.

Οι κάρτες δωρεάς εισόδου Θα δίδονται ως ακολούθως: 1. Χρυσή κάρτα: Στους Έλληνες Δημότες – Δωρεάν 2. Aσημένια: Στους Φιλέλληνες πολίτες- Με έκπτωση Οι ξένοι θα δικαιούνται να μπουν αλλά θα πληρώνουν.Αυτό θα ισχύει για: Παιδεία – Από αρχή μέχρι το τέλος και σε όλα τα μέρη του κόσμου Υγεία – Όλων των ειδών κλινικές Γηροκομεία V. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Όλες οι αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν υποχρεώσεις ή/ και να περιέχουν κανόνες ή οποιοδήποτε βάρος προς τον εκάστοτε Δήμο και κατ’ επέκταση προς το Δημόσιο, υποχρεωτικώς πρέπει να περνάνε από την εποπτική επιτροπή (Υπ. Εσωτερικών). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν πρόκειται για καμίας μορφής σύμβασης έργου, ανάθεση όποιας μορφής, δανεισμός ή και δημιουργία κανόνων κτκ παρά πρόκειται για ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΜΗΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ ΔΗΜΟ αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ δεν χρειάζεται να περάσει από τον Επόπτη. Όταν τα χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό και θα είναι όλα έτοιμα προς εκταμίευση, τότε και μόνον τότε θα γίνουν οι ανάλογες ειδικές προτάσεις προς το συμβούλιο για τις τελικές συμβάσεις κτλ.

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close