Η παρουσία των κατοίκων της Λευκίμμης “προκαλεί” ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου?

Στην Ιόνιο Βουλή στις 14.00 σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει η αναβληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κέρκυρας. Η “παρέα” Νικολούζου-Ασπιώτη-Καλούδη και Μουζακίτη Μαρία άλλαξε το χώρο συνεδρίασης για να υπάρχει καλύτερη φύλαξη από αστυνομικές δυνάμεις? Διότι στο Μον Ρεπό επιχειρησιακά είναι πιο δύσκολο να συμβεί αυτό….Τελικά σήμερα θα διαπιστωθεί αυτό και αν τελικά  η συνεδρίαση στις 24 του μηνός είχε αναβληθεί εξαιτίας βλάβης που είχε προκληθεί στον σχετικό ηλεκτρολογικό πίνακα της αίθουσας του συμβουλίου στο ΜΟΝ Ρεπό.

Οι κάτοικοι της Λευκίμμης και η παρουσία τους “προκαλεί” ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα και φόβο ώστε να συνεδριάζουν σε μια αίθουσα που δεν μπορεί να γίνει σωστά η συνεδρίαση του οργάνου η αλήθεια η βλάβη προκάλεσε την μετατόπιση και την αλλαγή του χώρου συνεδρίασης?

ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΗΤΑΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ !!!! Η διάγνωση του “γιατρού” σύμφωνα με πληροφορίες απο φιλαράκι του Νικολούζου  είναι ηλεκτρική Λευκιμίτιδα!!!! 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πάντως είναι:

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κέρκυρας στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
4. Έγκριση α) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α. και β) της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας στην ως άνω εταιρεία (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5. Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
6. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την από κοινού συνεργασία τους στις τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου (ITB Berlin 2019) και του Λονδίνου (World Travel Market WTM 2019) (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
7. Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
8. Αίτημα για έκδοση ψηφίσματος περί άρσης της φορολόγησης των Προέδρων των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που αφορούν στα έξοδα κίνησής τους (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
9. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network» και ακρωνύμιο «SWAN» από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
10. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
11. Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών και επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας, στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
12. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
13. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
14. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 1/17ης/20-11-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
15. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 1/18ης/24-12-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
16. Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για το έτος 2019 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 2/18ης/24-12-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
17. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδά του για το έτος 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (απόσπασμα 3/18ης/24-12-2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
18. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 12-6/13-11-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του κ. Γεωργίου Νικόλα, επί της οδού Ι. Θεοτόκη και 8ης παρόδου αυτής (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
19. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας των συμβάσεων για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Οθωνών, Μαθρακίου και Ερείκουσας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
20. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
21. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Ιονίου Βουλής παλιάς πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Κέρκυρας 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων, Δημοτικού Θεάτρου και λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων»
25. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
26. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
27. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
29. Έγκριση αποχαρακτηρισμού οικογενειακού τάφου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
30. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως εκτέλεσης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Πολιτικών και Διαδικασιών για συμμόρφωση του Δήμου Κέρκυρας στις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
31. Συμβιβαστική λύση μίσθωσης ακινήτου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
32. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 59355/18-12-2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
33. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 60877/24-12-2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
34. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
35. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
36. Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Θιναλίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Εσπερίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
44. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας από 04/09 – 30/09/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
45. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου από 05/09 – 30/09/2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
46. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου από 1/10 – 31/10/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
47. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών από 04/09 – 30/09/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» για το τμήμα 3 «Υπόγειοι κάδοι και Ανταλλακτικά» και τροποποίησή της χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στη χρονική διάρκειά της (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
49. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου της σύμβασης «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
50. Διαγραφή λόγω συνωνυμίας και λανθασμένης εγγραφής, ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ και χρέωσή της σε νέο χρεώστη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2475/17-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
51. Ακύρωση χρηματικού καταλόγου λόγω μη υπογραφής σύμβασης, σύμφωνα με την από 07-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
52. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Ασφάλεια – Φύλαξη Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών από 01/10/2018 έως 19/01/2018 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
53. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Υπηρεσία φιλοξενίας – διαμονής στα πλαίσια της εκδήλωσης δωρεάν ελέγχου μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
55. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
56. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες επισκευής Μικροφωνικού Συνεδριακού Συστήματος», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 60507/21-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
57. Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν 23-626/11-10-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
58. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 27-891/2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την ημερομηνία μετακίνησης (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
59. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Αθλητικός όμιλος Κασσιόπης ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
60. Επιβολή προστίμου στον κ. Αθανάσιο Μπότση του Νικολάου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
61. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Κορακιανίτη Αρετή και ΣΙΑ Ε.Ε.» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
62. Παραχώρηση χρήσεως διαμερίσματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, άνευ ανταλλάγματος, σε πολύτεκνη οικογένεια, δικαιούχο διαμερίσματος στο συγκρότημα κατοικιών τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
63. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
64. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπων του Δήμου Κέρκυρας στη συγκρότηση Επιτροπής του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμός 20 (ΦΕΚ 1929/τ. Β’/2018) όπως ισχύει (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
65. Αντικατάσταση Μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button