Η απάτη του Π.Ο.Υ για την Πανδημία και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός με τσιπάκι

Έφτιαξαν Νόμο για να μα τσιπάρουν με επικίνδυνο χημικό βάσει της ΑΝΤΖΕΝΤΑΣ 2020

ΠανδημίαΗ ΑΝΤΕΝΤΑ 21 που υπεγράφη το 1992 και οι αλλαγές στη πορεία εφαρμόζονται…Μετα τον ιό που έριξε η Νεα Τάξη Πραγμάτων  για να αρρωστήσουν το πληθυσμό και να ελέγξουν την Οικονομία  και να καταργήσουν Κεκτημένα Δημοκρατικά Δικαιώματα θα εφαρμόσουν την Agenda ID 2020 που περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μας δήθεν για τον Κορωνοιό με χημικό φάρμακο που θα μας σκοτώνει…

Ενας αργός Θάνατος υπάρχει μέσα στο κοκτέιλ του εμβολίου με εξουθένωση του εγκεφάλου με γονίδιο που θα καθιστά τις γυναίκες άγονες κ.α με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού. Το βιολογικό αυτό όπλο  θα το περάσουν στα σώματα μας δήθεν για να μας σώσουν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό!!!

 

Για την απόδειξη αυτών σας παραθέτω απόσπασμα άρθρου του Κυριάκου Κυριαζόπουλου Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και στη συνέχεια υπάρχει το δημοσίευμα (ΠΗΓΗ) που μας αναφέρει πως θα μας ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ και θα ΕΛΕΓΧΟΥΝ τον πληθυσμό βάσει της angenta 2020…Για να πεθάνουν και όσοι τη γλυτώσουν !!!

Χρόνης Προσαλέντης – Δημοσιογράφος

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟΥ του Κυριάκου Κυριαζόπουλου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον κορωναϊό COVID-19 ως «πανδημία», παρά το γεγονός ότι η πανδημία κηρύσσεται από τον Π.Ο.Υ. όταν το ποσοστό θανάτων από μόλυνση υπερβαίνει το 12%, ενώ το ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 0,4% ή λιγότερο, με την εξαίρεση της ειδικής περίπτωσης της Ιταλίας όπου τούτο το ποσοστό ανέρχεται στο 6%. 

 Η κρατική εξουσία, στη Χώρα μας και στις λοιπές Χώρες, δεν επιδιώκει μόνο να προστατεύσει τη δημόσια υγεία από τον κορωναϊό, αλλά – όπως διαφαίνεται βάσιμα – και να προωθήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού της Χώρας, κατ’ εφαρμογήν του project (σχεδίου) ID2020, σε συνδυασμό 
1) με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας – Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας», το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 21-02-2020 και 
2) με το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα που ποινικοποιεί την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών;
 
Στο άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο Α iii) β) του παραπάνω Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του πληθυσμού με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην περίπτωση που τούτος εκτιμήσει ότι συντρέχει εμφάνιση κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
 
Η εν λόγω διάταξη ορίζει επί λέξει τα εξής: «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.
 
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια». 
 
Κατά το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, 
 
«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση (δηλ. έως 5 έτη). Αν η παραβίαση αυτή είχε ως συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
 
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή». 
 
Για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όχι μόνο παιδιών, προσχολικής ή μη ηλικίας, αλλά και ενηλίκων, σε εποχές εύστοχα ή άστοχα χαρακτηριζόμενες ως «πανδημίες», ως γνωστόν, υπάρχουν οι υποστηρικτές και οι επικριτές, δεδομένου ότι, επειδή τα εμβόλια είναι χημικά φάρμακα, είναι λογικό να έχουν και παρενέργειες. Η προαιρετική, μέχρι σήμερα, εμφύτευση microchip στο χέρι – όπως συμβαίνει σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού τις ΗΠΑ, στη Σουηδία και σε άλλες Χώρες – γίνεται με σύριγγα, δηλαδή με εμβολιασμό. 
 
Ούτε το παραπάνω νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ούτε η ανωτέρω διάταξη του Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζουν αντίρρηση συνειδήσεως για θρησκευτικούς λόγους στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αντίρρηση συνειδήσεως για θρησκευτικούς λόγους στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς παιδιών προσχολικής ηλικίας αναγνωρίζουν 45 από τα 51 κράτη των ΗΠΑ. Αντίρρηση συνειδήσεως για ιατρικούς λόγους στους ίδιους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς λόγω ιατρικών αντενδείξεων στους εμβολιασμούς, αναγνωρίζουν και τα 51 κράτη των ΗΠΑ.
 
Οι λόγοι της αντίρρησης συνειδήσεως, ανεξάρτητα από το αν τους αναγνωρίζει ο κατώτερος νόμος, μπορούν να είναι όχι μόνο θρησκευτικοί αλλά και ιατρικοί, με βάση το ανώτερης (σε σχέση με νόμο της Βουλής ή με κανονιστική πράξη της διοίκησης) τυπικής ισχύος άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει αποκτήσει νομική ισχύ ως εθιμικά καθιερωμένο και ορίζει: «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια», και με τα αντίστοιχα άρθρα των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Συντάγματος.
 
Κάποιος μπορεί να προβάλει αντίρρηση συνειδήσεως στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, προκειμένου να αποφύγει να υποστεί τις παρενέργειες των χημικών φαρμάκων του εμβολίου, έστω και αν ο κατώτερος νόμος (της Βουλής ή της διοίκησης) δεν του την αναγνωρίζει.
 
Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα (international digital identity) θα περιλαμβάνει και ιατρικά αρχεία, στα οποία θα καταχωρούνται και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, επειδή και αυτοί αποτελούν ιατρικές καταχωρήσεις.
Οι εταίροι του project ID2020 διακρίνονται σε ιδρυτικούς, γενικούς και υποστηρικτικούς. 
Αποτέλεσμα εικόνας για Ίδρυμα Rockefeller
Oι ιδρυτικοί εταίροι είναι οι εξής: 1) το Ίδρυμα Rockefeller, 2)  η Microsoft, 3) η Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization, η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση), και 4) η Accenture (μια παγκόσμια εταιρία παροχής συμβουλών management και επαγγελματικών υπηρεσιών).
 
Σημειωτέον ότι η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση είναι μια παγκόσμια ένωση υγείας που είναι δεσμευμένη στην αύξηση της ανοσοποίησης ιδίως των παιδιών μέσω εμβολίων, και μάλιστα στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, και η οποία αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών και δωρήτριες κυβερνήσεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, την UNICEF, την Παγκόσμια Τράπεζα, τη βιομηχανία εμβολίων αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών, ερευνητικούς και τεχνικούς οργανισμούς υγείας, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακούς, το Ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates (του συνιδρυτή της Microsoft και της συζύγου του).
 
Οι γενικοί εταίροι είναι οι παρακάτω: 1) η Mercy Corps (μια παγκόσμια μη κυβερνητική, ανθρωπιστική οργάνωση βοήθειας), 2) η Hyperledger (ένα project – ομπρέλα παραγωγής blockchains και σχετικών εργαλείων), 3) η Care (μια παγκόσμια συνομοσπονδία 14 μελών που εργάζονται για να καταπολεμήσουν την φτώχεια σε 95 χώρες), 4) το International Computing Center (το Διεθνές Κέντρο Πληροφορικής, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 15 εξειδικευμένους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών), 5) το Citris Policy Lab (ένα Εργαστήριο Πολιτικής ή ερευνητικό ίδρυμα που προάγει τις γνώσεις σε ποικίλους θεματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στην ανάπτυξη), 6) η Kivα (μια μη κυβερνητική οργάνωση που επιδιώκει να συνδέσει τους ανθρώπους μέσω δανεισμού για την άμβλυνση της φτώχειας), 7) η iRespond (μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που έχει σκοπό τη χρήση βιομετρικών στοιχείων μέσω ψηφιακής ταυτότητας), 8) η Simprints (μια μη κερδοσκοπική εκκίνηση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία αναπτύσσει τεχνολογία βιομετρικών δακτυλικών αποτυπωμάτων για πρόσβαση στις υπηρεσίες), 9) Fhi360 (η οποία προωθεί ολοκληρωμένες τοπικά κατευθυνόμενες λύσεις). 
 
Οι υποστηρικτικοί εταίροι είναι οι κατωτέρω: 1)  η Copperfield (μια εταιρία συμβουλών για στρατηγικές επικοινωνίες), και 2) η Chapman and Cutler LLP (η οποία προσφέρει συνεχείς νομικές υπηρεσίες).    
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει εύλογα το ερώτημα και ο καθένας μπορεί να δώσει μια απάντηση σε τούτο, με εικασία στο παρόν και ενδεχομένως με βεβαιότητα στο μέλλον, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων: Μήπως η προσωρινή απαγόρευση της θείας λατρείας και μάλιστα της θείας λειτουργίας αποφασίστηκε αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – αντί της επιβολής νόμιμων περιορισμών της  – με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας σε δήθεν περίοδο «πανδημίας», από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, για να ελαχιστοποιηθεί η αντίρρηση συνειδήσεως που μπορεί να προβληθεί σε ενδεχόμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό στο προσεχές ή απώτερο μέλλον;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΝΤΑΣ ID 2020 ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”

What is the infamous ID2020? It is an alliance of public-private partners, including UN agencies and civil society. It’s an electronic ID program that uses generalized vaccination as a platform for digital identity.

It seems, the more there is written about the causes of the Coronavirus – the more the written analyses are overshadowed by a propaganda and fear-mongering hype. Questions for the truth and arguments for where to look for the origins and how the virus may have spread and how to combat it, are lost in the noise of wanton chaos. But isn’t that what the “Black Men” behind this intended pandemic want – chaos, panic, hopelessness, leading to human vulnerability – a people becoming easy prey for manipulation?

Today WHO declared the coronavirus COVID-19 a “pandemic” – when there is not the slightest trace of a pandemic. A pandemic might be the condition, when the death to infection rate reaches more than 12%. In Europe, the death rate is about 0.4%, or less. Except for Italy which is a special case, where the peak of the death rate was 6% (see below for further analysis).

World Health Organization (WHO)

@WHO

“WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction”-@DrTedros #COVID19

World Health Organization (WHO)

@WHO

🚨 BREAKING 🚨

“We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic”-@DrTedros #coronavirus

Coronavirus
60.8K people are talking about this

China, where the death rate peaked only a few weeks ago at about 3%, is back to 0.7% – and rapidly declining, while China is taking full control of the disease – and that with the help of a not-spoken-about medication developed 39 years ago by Cuba, called “Interferon Alpha 2B (IFNrec)”, very effective for fighting viruses and other diseases, but is not known and used in the world, because the US under the illegal embargo of Cuba does not allow the medication to be marketed internationally.

WHO has most likely received orders from “above”, from those people who also manage Trump and the “leaders” (sic) of the European Union and her member countries, those who aim to control the world with force – the One World Order.

This has been on the drawing board for years. The final decision to go ahead NOW, was taken in January 2020 at the World Economic Forum (WEF) in Davos – behind very much closed doors, of course. The Gates, GAVI (an association of vaccination-promoting pharmaceuticals), Rockefellers, Rothschilds et al, they are all behind this decision – the implementation of Agenda ID2020 – see below.

After the pandemic has been officially declared, the next step may be – also at the recommendation either by WHO, or individual countries, “force vaccination”, under police and/or military surveillance. Those who refuse may be penalized (fines and / or jail – and force-vaccinated all the same).

If indeed force-vaccination will happen, another bonanza for Big Pharma, people really don’t know what type of cocktail will be put into the vaccine, maybe a slow killer, that acts-up only in a few years – or a disease that hits only the next generation – or a brain debilitating agent, or a gene that renders women infertile …. all is possible – always with the aim of full population control and population reduction. In a few years’ time, one doesn’t know, of course, where the disease comes from. That’s the level of technology our bio-war labs have reached (US, UK, Israel, Canada, Australia…).

Another hypothesis, at this point only a hypothesis, but a realistic one, is that along with the vaccination – if not with this one, then possibly with a later one, a nano-chip may be injected, unknown to the person being vaccinated. The chip may be remotely charged with all your personal data, including bank accounts – digital money. Yes, digital money that’s what “they” are aiming at, so you really have no control any more over your health and other intimate data, but also over your earnings and spending. Your money could be blocked, or taken away – as a ‘sanction’ for misbehavior, for swimming against the stream. You may become a mere slave of the masters. Comparatively, feudalism may appear like a walk in the park.

It’s not for nothing that Dr. Tedros, DG of WHO, said a few days ago, we must move towards digital money, because physical paper and coin money can spread diseases, especially endemic diseases, like the coronavirus. A precursor for things to come? – Or for things already here? – In many Scandinavian countries cash is largely banned and even a bar of chocalate can be paid only electronically.

We are moving towards a totalitarian state of the world. This is part of Agenda ID2020 – and these steps to be implemented now – prepared since long, including by the coronavirus computer simulation at Johns Hopkins in Baltimore on 18 October 2019, sponsored by the WEF and the Bill and Melinda Gates Foundation.

Bill Gates, one of the chief advocates of vaccinations for everybody, especially in Africa – is also a huge advocate of population reduction. Population reduction is among the goals of the elite within the WEF, the Rockefellers, Rothschilds, Morgens – and a few more. The objective: fewer people (a small elite) can live longer and better with the reduced and limited resources Mother Earth is generously offering.

This had openly been propagated already in the 1960s and 70s by Henry Kissinger, Foreign Secretary in de Nixon Administration, a co-engineer of the Vietnam war, and main responsible for the semi-clandestine bombing of Cambodia, a genocide of millions of unarmed Cambodian civilians. Along with the CIA-Kissinger engineered coup on 9/11, 1973, in Chile, killing the democratically elected Salvador Allende and putting the military dictator Pinochet in power, Kissinger has committed war crimes. Today, he is a spokesman (so to speak) for Rockefeller and their  “Bilderberger Society”.

Two weeks after the computer simulation at Johns Hopkins Medical Center in Baltimore, Maryland, that “produced” (aka simulated) 65 million deaths (!), the COVID-19 virus first appeared in Wuhan. By now it is almost certain that the virus was brought to Wuhan from outside, most likely from a bio-war lab in the US. See also this and this.

*

What is the infamous ID2020? It is an alliance of public-private partners, including UN agencies and civil society. It’s an electronic ID program that uses generalized vaccination as a platform for digital identity. The program harnesses existing birth registration and vaccination operations to provide newborns with a portable and persistent biometrically-linked digital identity. GAVI, the Global Alliance for Vaccines and Immunization, identifies itself on its website as a global health partnership of public and private sector organizations dedicated to “immunization for all”. GAVI is supported by WHO, and needless to say, its main partners and sponsors are the pharma-industry.

The ID2020 Alliance at their 2019 Summit, entitled “Rising to the Good ID Challenge”, in September 2019 in New York, decided to roll out their program in 2020, a decision confirmed by the WEF in January 2020 in Davos. Their digital identity program will be tested with the government of Bangladesh. GAVI, the Vaccine Alliance, and “partners from academia and humanitarian relief” (as they call it), are part of the pioneer party.

Is it just a coincidence that ID2020 is being rolled out at the onset of what WHO calls a Pandemic? – Or is a pandemic needed to ‘roll out’ the multiple devastating programs of ID2020?

Here is what Anir Chowdhury, policy advisor of the Bangladesh government program, has to say:

“We are implementing a forward-looking approach to digital identity that gives individuals control over their own personal information, while still building off existing systems and programs. The Government of Bangladesh recognizes that the design of digital identity systems carries far-reaching implications for individuals’ access to services and livelihoods, and we are eager to pioneer this approach.”

Wow! Does Mr. Anir Chowdhury know what he is getting into?

Back to the Pandemic and the panic. Geneva, the European seat of the United Nations, including the headquarters of WHO, is basically shot down. Not unlike the lock-down that started in Venice and later expanded to northern Italy until a few days ago – and now the lock-down covers all of Italy. Similar lock-down may soon also be adopted by France – and other European vassal states to the Anglo-Zionist empire.

Numerous memoranda with similar panic-mongering contents from different UN agencies in Geneva are circulating. Their key message is – cancel all mission travel, all events in Geneva, visits to the Palais des Nations, the Geneva Cathedral, other monuments and museums. The latest directives, many agencies instruct their staff to work from home, not to risk contamination from public transportation.

This ambiance of panic and fear – outstrips any sense of reality, when the truth doesn’t matter. People can’t even think any more about the causes and what may be behind it. Nobody believes you (anymore), when you refer to Event 201, the coronavirus simulation, the Wuhan Military Games, the closing last August 7, of the high-security biological war lab at Fort Detrick, Maryland…. what could have at one point been an eye opener for many, today is sheer conspiracy theory. The power of propaganda. A destabilizing power – destabilizing countries and people, destroying economies, creating hardship for people who may lose their jobs, usually the ones who can least afford it.

Also, at this time it becomes increasingly important to remind people that the outbreak in China was targeting the Chinese genome. Did it later mutate to transgress the ‘borders’ of Chinese DNA? When did that happen, if it happened? Because at the beginning it was clear that even the infected victims in other parts of the world, were to 99.9% of Chinese descent.

What happened later, when the virus spread to Italy and Iran, is another issue, and opens the way to a number of speculations.

(i) There were various strains of the virus circulated in sequence – so as to destabilize countries around the world and to confound the populace and media, so that especially nobody of the mainstream may come to the conclusion that the first strain was targeting China in a bio-war.

(ii) In Iran, I have a strong suspicion that the virus was an enhanced form of MERS (Middle East Respiratory Syndrome, man-made, broke out first in Saudi Arabia in 2012 , directed to the Arabic genome) – which was somehow introduced into government circles (by aerosol spray?) – with the goal of “Regime Change” by COVID19-caused death. Its Washington’s wishful thinking for at least the last 30 years.

(iii) In Italy – why Italy? – Maybe because Washington / Brussels wanted to hit Italy hard for having been officially the first country to sign a Belt and Road (BRI) accord with China (actually the first was Greece, but nobody is supposed to know that China came to the rescue of Greece, destroyed by Greece’s brothers, the EU members, mainly Germany and France).

(iv) The hype about the high death to infection rate in Italy, as of the time of this writing: 10,149 infections vs. 631 deaths = death rate of 6.2 (comparatively Iran: 8042 infections vs. 291 deaths = 3.6 death rate). The death rate of Italy is almost double that of Iran and almost ten-fold that of average Europe. (Are these discrepancies the result of failures in the establishing reliable data pertaining to “infections”, see our observations pertaining to Italy below).

Why? – Was is Italy being affected with virus panic? Was there a much stronger strain introduced to Italy?

The common flu in Europe in the 2019 / 2020 season, has apparently so far killed about 16,000 (in the US the death toll is, according to CDC between 14,000 and 32,000, depending on which CDC website you look at).

Could it be that among the Italian coronavirus deaths there were also common flu victims, as the affected victims are mostly elderly with respiratory preconditions? Also, symptoms are very similar between coronavirus and the common flu, and nobody questions and checks the official authorities’ narrative?

Maybe not all the coronavirus strains come from the same laboratory. A journalist from Berlin of Ukrainian origin, told me this morning that Ukraine is host to some 5 high security US bio-war labs. They test regularly new viruses on the population – yet, when strange diseases break out in the surroundings of the labs, nobody is allowed to talk about it. Something similar, she says, is happening in Georgia, where there are even more Pentagon / CIA bio-war labs – and where also new and strange diseases break out.

All of this makes the composite picture even more complicated. Overarching all is this super hype is profit driven, the quest for instant profit, instant benefits from the suffering of the people. This panic making is a hundred-fold of what it’s worth. What these kingpins of the underworld, who pretend to run the upper world, perhaps miscalculated, is that in today’s globalized and vastly outsourced world the west depends massively on China’s supply chain, for consumer goods, and for intermediary merchandise – and, foremost for medication and medical equipment. At least 80% of medication or ingredients for medication, as well as for medical equipment comes from China. The western China dependence for antibiotics is even higher, some 90%.  The potential impacts on health are devastating.

During the height of the COVID-19 epidemic China’s production apparatus for everything was almost shut-down. For deliveries that were still made, merchandise vessels were regularly and categorically turned back from many harbors all around the world. So, the west has tricked itself into a shortage-of-everything mode by waging a  de facto “economic war” on China. How long will it last? – Nobody knows, but China’s economy which was down by about half, has rapidly recovered to above 80% of what it was before the coronavirus hit. How long will it last to catch up with the backlog?

What is behind it all? – A total crackdown with artificially induced panic to the point where people are screaming “help, give us vaccinations, display police and military for our security” – or even if the public despair doesn’t go that far, it would be easy for the EU and US authorities to impose a military stage of siege for “health protection of the people”. In fact, CDC (Center for Disease Control in Atlanta), has already designed harshly dictatorial directives for a “health emergency”.

Along with forced vaccination, who knows what would be contained in the cocktail of ‘’mini-diseases” injected, and what their long-term effects might be. Similar to those of GMOs, where all sorts of germs could be inserted without us, the commons, knowing?

We may indeed be just at the beginning of the implementation of ID2020 – which includes, forced vaccination, population reduction and total digital control of everybody – on the way to One World Order – and global financial hegemony – Full Spectrum Dominance, as the PNAC (Plan for a New American Century) likes to call it.

A windfall for China. China has been purposely targeted for “economic destruction”, because of her rapidly advancing economy, an economy soon to overtake that of the now hegemon, the US of A, and because of China’s strong currency, the Yuan, also potentially overtaking the dollar as the world’s main reserve currency.

Both occurrences would mean the end of US dominance over the world. The coronavirus disease, now in more than 80 countries, has crashed the stock markets, a decline of at least 20% over the last few weeks – and rising; the feared consequences from the virus of an economic slow-down, if not recession, has slashed petrol prices within about two weeks almost in half. However, without China’s central bank interference, the Yuan’s value vis-à-vis the dollar has been rather stable, at around 7 Yuan to the dollar. That means, the Chinese economy, despite COVID-19, is receiving still much trust around the globe.

Advice to China – buy all the US and European corporate shares you can at current rock-bottom prices from the stock markets that collapsed by a fifth or more, plus buy lots of oil futures. When the prices recover, you have not only made billions, probably trillions from the west, but you also may own or hold significant and influence-yielding amounts of shares in most of the largest US and European corporations – and will be able to help call the shots of their future endeavors.

There is however, one little silver lining oscillating at the horizon full of dark clouds. It could miraculously be an awakening of consciousness of a critical mass that could put an end to it all. Although, we seem to be far from such a miracle, somewhere in a hidden corner of our brain, we all have a spark of consciousness left. We have the spiritual capacity to abandon the disaster path of western neoliberal capitalism, and instead espouse solidarity, compassion and love for each other and for our society. That may be the only way to break the gridlock and doom of western egocentric greed.

*

Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a water resources and environmental specialist. He worked for over 30 years with the World Bank and the World Health Organization around the world, including in Palestine, in the fields of environment and water. He lectures at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for Global Research; ICH; RT; Sputnik; PressTV; The 21st Century; Greanville Post; Defend Democracy Press, TeleSUR; The Saker Blog, the New Eastern Outlook (NEO); and other internet sites. He is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank experience around the globe. He is also a co-author of The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance. He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ .ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ LINK ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΝΤΑΣ ID 2020 ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 

The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”

Tags
Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close