Αχόρταγος ο Αντίοχος….Έβαλαν υπεράριθμους επιβάτες και συνελήφθη η Πλοίαρχος από το Λιμενικό Παξών

Στη σύλληψη 28χρονης πλοιάρχου προέβησαν τα στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Παξών.Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια καταμέτρησης στον παλαιό λιμένα Γάιου Παξών, διαπιστώθηκε ότι η πλοίαρχος του «Τζόι Σταρ» μετέφερε 260 επιβάτες αντί του μέγιστου επιτρεπομένου αριθμού των 227, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ασφαλείας του εν λόγω πλοίου.

Προανάκριση διενεργείται από την  Λιμενική Αρχή Παξών Κέρκυρας ενώ θα δούμε αν  και κινήθηκε η διαδικασία Διοικητικών και Πειθαρχικών κυρώσεων ….. θα τον ξελασπώσουν τα “κολλητάρια” του από ψηλά ??? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ το κάθε παραπάνω άτομο. Δηλαδή 33.000 ευρώ

O Πλοιοκτήτης Κ.Αντίοχος δεν σταματά πουθενά μπροστά στο κέρδος…Τριάντα τρεις επιβάτες παραπάνω για να κερδίσει …..Σε βάρος της ασφάλειας των επιβατών. Στεναχωρήθηκε ο Κωστάκης που δεν έκαναν τα στραβά μάτια οι Λιμενικοί των Παξών….Και τελικά η πλοίαρχος συνελήφθη αφού σε αυτό το ταξίδι ο κανονικός Α  Πλοίαρχος Σωτήρης Πρίφτης έγινε Β και η μικρή 28χρονη έγινε Α Πλοίαρχος και την “τσίμπησαν”.

Η παράβαση αυτή είναι αρκετά σοβαρή..Δείτε τι αναφέρει το σχετικό Νομοθετικό Διάταγμα  187/73 άρθρο 44

1. Απαγορεύεται η παραλαβή και μεταφορά με επιβατηγό πλοίο αριθμού επιβατών μεγαλύτερου του αναγραφόμενου στο οικείο πιστοποιητικό, της Λιμενικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής υποχρεούμενης να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου.

2. Σε περίπτωση μεταφοράς υπεράριθμων επιβατών επιβάλλεται από τη Λιμενική Αρχή κατάπλου στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πρόστιμο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο του εισπραττόμενου εισιτηρίου ανά υπεράριθμο επιβάτη.

Η επίδοση της κλήσης προς απολογία στον παραβάτη, και της απόφασης της επιβολής του προστίμου γίνεται και προς τον πλοίαρχο του πλοίου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται παράλληλα οι διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 180 στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή.

3. Με την απόφαση επιβολής του προστίμου, το οποίο βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, δύναται να απαγορευθεί από την οικεία Λιμενική Αρχή ο απόπλους του πλοίου μέχρι καταβολής του προστίμου ή κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιτακτικοί συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι, κατά την κρίση της λιμενικής αρχής, το δικαιολογούν και είναι από τα πράγματα ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης, η Λιμενική Αρχή δύναται να δέχεται κατάθεση προσωπικής επιταγής του υπόχρεου ή του πλοιάρχου του πλοίου ή του υπεύθυνου ναυτικού πράκτορα, τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση αντικατάστασής της με ισόποση εγγυητική επιστολή της ως άνω τράπεζας, με μέριμνα των υπόχρεων, αμέσως μόλις αυτό γίνει εφικτό, άλλως απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου με μέριμνα οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας ευρίσκεται το πλοίο.

4. Με τον όρο εισπραττόμενο εισιτήριο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοείται ο κατώτερος ναύλος, χωρίς τις υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις, για τον προηγούμενο λιμένα προσέγγισης του πλοίου. Στις περιπτώσεις που ο ναύλος δεν έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ως εισπραττόμενο εισιτήριο λογίζεται ο πραγματικός ναύλος που καταβλήθηκε.

5. Για τη διαπίστωση του αριθμού των μεταφερθέντων υπεράριθμων επιβατών, εκτός των άλλων αποδεικτικών διαδικασιών, μπορεί να διενεργείται και καταμέτρηση από τα όργανα της Λιμενικής Αρχής κατάπλου του πλοίου. Πριν τη διενέργεια της καταμέτρησης, ο επικεφαλής των λιμενικών οργάνων καλεί τον πλοίαρχο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μετά το πέρας της καταμέτρησης, συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των αποβιβασθέντων. Το πρωτόκολλο αυτό συνυπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αξιωματικό του πλοίου, σε περίπτωση δε άρνησης υπογραφής του τελευταίου γίνεται ειδική μνεία επί του πρωτοκόλλου από τον επικεφαλής των λιμενικών οργάνων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close