Το ιστορικό ΟΧΙ της Κυπριακής Βουλής

Και σε αντιδιαστολή, οι εγχώριοι «πατριώτες»:

Σχολιαστε