Τις απολύσεις στο Δημόσιο θα τις αναλάβουν ιδιώτες

Με απευθείας ανάθεση θα δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία το έργο κατάργησης των «περιττών» οργανικών θέσεων του δημοσίου και της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων! Η εταιρεία θα ξεκινήσει να «σαρώνει» τα στοιχεία των δημόσιων υπηρεσιών από την νέα χρόνια, οπότε θα έχει κριθεί και ο βαθμός επιτυχίας των προγραμμάτων της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής κατάστασης. Η επιλογή ιδιωτικής εταιρείας και όχι κάποιας επιτροπής αποτελούμενη από δημόσιους λειτουργούς θα γίνει για να αποφευχθούν οι σκιές κομματικών κριτηρίων στη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Όσο μεγαλύτερη θα είναι η απόκλιση των στόχων του προϋπολογισμού, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο αριθμός των υπαλλήλων του δημοσίου που θα δουν την πόρτα της εξόδου, ώστε το δημοσιονομικό όφελος από μια τέτοια κίνηση να καλύψει τα κενά του προϋπολογισμού. Το έργο «παροχή Συμβουλευτικού Έργου για την αναμόρφωση του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος» θα στοιχίσει 60.000 ευρώ στο δημόσιο.
Όσες θέσεις εργασίας κριθεί ότι πρέπει να καταργηθούν, τόσος θα είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που θα αποχωρήσει. Οι υπάλληλοι που θα απολυθούν δεν θα είναι απαραίτητα εκείνοι που θα κατέχουν τις θέσεις.Μαζί με την αξιολόγηση των υπηρεσιών θα έχει γίνει ταυτόχρονα αξιολόγηση των υπαλλήλων. Στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θεωρούν πως μία από τις αρνητικές επιπτώσεις της εφεδρείας ήταν η βιαστική αποχώρηση στελεχών του δημόσιου τομέα με μεγάλη εργασιακή εμπειρία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εξασθενήσει η «θεσμική μνήμη» του κράτους.
Η αξιολόγηση θα ξεχωρίσει τους υπαλλήλους με προσόντα και μη, έτσι θα οδηγηθούν εκτός δημοσίου όσοι δεν έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία ή ενισχυμένη εκπαιδευτική κατάρτιση.   Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η αναδιοργάνωση ανθρώπινου δυναμικού θα βασιστεί στα εξής:
α) Σύσταση νέων κλάδων προσωπικού.
β) Πρόβλεψη προσόντων για τους κλάδους προσωπικού του επιτελικού κράτους.
γ) Καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων του επιτελικού κράτους και εξουσιοδότηση για τη σύνταξη κλαδολογίου
δ) Ενδυνάμωση της κινητικότητας του προσωπικού

Σχολιαστε