Τα χημικά της Συρίας που θέλουν να ρίξουν στη Μεσόγειο……Σεισμικές μετρήσεις & ΑΟΖ

Xωρίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη είναι ενδεικτικό με τα σημερινά δρώμενα στην Λεκάνη της Μεσογείου. 

 8¨ Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα¨, 9 ¨καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη¨.

Σχολιαστε