Πέρα από κάθε φαντασία τα «χρυσά» μισθολόγια της νέας διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας !!!

«Λεφτά υπάρχουν για την νέα Διοίκηση του ΤΧΣ…» Πέρα από κάθε φαντασία τα «χρυσά» μισθολόγια της νέας διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που επιλέχθηκε από την συγκυβέρνηση κατ’ εντολή της Τρόικας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3710/Β204 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα που εκδόθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 ν.4864 2010,της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν.3864/2010,της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003,την ανάγκη διορισμού τον οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 και την τήρηση της διαδικασίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 12 του ίδιου αριθμού διορίζονται από 1/2/2014 έως 30/6/2017 τα εξής μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

Paul Koster του Robert ως Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου με ετήσιες αποδοχές εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ¤), Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους, Pierre Marini του Antoine Dominique, Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη, Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου, ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου με ετήσιες αποδοχές τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ¤),και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος με ετήσιες αποδοχές διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (215.000 ¤),Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με ετήσιες αποδοχές εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000 ¤) και Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ ως μέλος με ετήσιες αποδοχές εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000 ¤).

Τα Μνημονιακά Golden boys & girls της Τρόικας θα λαμβάνουν «χρυσές» ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν ακόμα και τις αποδοχές του Πρωθυπουργού και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Σχολιαστε