Μετα τις παράνομες κλήσεις στο ποδηλατόδρομο και παράνομα πάρκινγκ.Καταγγελία του Ενιαίου φορέα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥ
 Αναγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου υπό την επωνυμία
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ»,
εδρεύοντος επί της οδού Δόνα αριθ. 7, της πόλεως Κέρκυρας,νομίμου εκπροσωπουμένου, (τηλ. 26610 21297) 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
   Αξιότιμοι Κύριοι,
               Ως είναι γνωστόν σε Εσάς αλλά και σε όλους, μετά την λύση της ΑΝ.Ε.Δ.Κ., η εκμετάλλευση όλων των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης που βρίσκονται  στην πόλη της Κέρκυρας, την διαχείριση των οποίων είχε αυτή, περιήλθαν αυτοδικαίως στον τέως Δήμο Κερκυραίων, νυν Δήμος Κέρκυρας. Όλοι αυτοί οι χώροι, λεπτομερώς αναφέρονται-αναγράφονται στην υπ αριθ. 17-221/15-7-2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κερκυραίων και συγκεκριμένα:

1.    Στην κάτω Πλατεία.
2.    Στην Σπηλιά.
3.    Στην Παλλάδα.
4.    Επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (από Ακταίων μέχρι Κοφινέτα).
5.    Επί της οδού Κων/νου Ζαβιτσιάνου.
6.    Επί της οδού Σπύρου Βλάϊκου-Λαϊκή.
7.    Επί της οδού Ιωάννου Θεοτόκη και
8.    Επί της οδού Μητροπολίτου Μεθοδίου.
               Από το περιεχόμενο της ανωτέρω Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κερκυραίων, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ως χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης που ορίζεται για να λειτουργήσει επί της οδού Σπύρου Βλάϊκου, είναι αυτός και μόνο αυτός, ο οποίος και ευρίσκεται ή εφάπτεται της Λαϊκής Αγοράς(παρά τον προμαχώνα «Σαραντάρη») για τον οποίο ας σημειωθεί προς γνώση Σας, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ενέκρινε την μελέτη λειτουργίας του ως τέτοιου.
Παρά ταύτα, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική επί τούτου Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κερκυραίων, διαπιστώνεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι για μια εικοσαετία συνεχώς, επί της οδού Σπύρου Βλάϊκου και επακριβώς από την συμβολή αυτής με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Τάφρος Νέου Φρουρίου), μέχρι και το ύψος της Λαϊκής Αγοράς, της πόλεως Κέρκυρας, επί αμφοτέρων των τμημάτων (δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος) της οδού αυτής, έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν εκ μέρους του Δήμου Κέρκυρας και της ΑΝ.Ε.Δ.Κ., όλως παρανόμως, αυθαιρέτως και καταχρηστικώς, χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης τους οποίους εκμεταλλεύεται αποκλειστικά μέχρι σήμερα ο Δήμος Κέρκυρας.
Την παρανομία και αυθαιρεσία του αυτή, ο Δήμος Κέρκυρας εξεδήλωσε και εκδηλώνει εμπράκτως με την τοποθέτηση εντός των συγκεκριμένων αυτών χώρων (ήτοι των ούτω πως χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης), παρανόμων και παραπλανητικών πινακίδων P-69 Κ.Ο.Κ., με αποτέλεσμα ο Δήμος Κέρκυρας, για όλο το άνω χρονικό διάστημα, εκ προθέσεως και εν γνώση του, να προβαίνει, όλως παρανόμως, στην είσπραξη τελών σταθμεύσεως, τα οποία μετά βεβαιότητος εκ του Νόμου δεν οφείλονται, από τους φορολογουμένους δημότες-οδηγούς που επιθυμούν να σταθμεύουν τα οχήματα τους επί των άνω αναφερομένων αναλυτικώς τμημάτων της οδού αυτής, δίχως να γνωρίζει ουδείς μέχρι σήμερα την κατάληξη των τελών αυτών.
             Παρά την ανυπαρξία της σχετικής Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κερκυραίων, νυν Δήμου Κέρκυρας, την οποία μετά βεβαιότητος η Υπηρεσία Σας γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει, υφίσταται επιπροσθέτως και κατάσταση τεράστιας παράνοιας και αυθαιρεσίας, από το γεγονός του ότι στο δεξί τμήμα της ανωτέρω οδού Σπύρου Βλάϊκου, έχει τοποθετηθεί ταυτόχρονα προ πολλού από το Δήμο Κέρκυρας  και ρυθμιστική πινακίδα P-40 Κ.Ο.Κ., η οποία απαγορεύει την στάση και στάθμευση οχημάτων. Τούτο αποτελεί σχήμα οξύμωρο καθότι καθ’ ην στιγμή απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, πως είναι δυνατόν με την κοινή λογική, ταυτόχρονα να επιτρέπεται η ελεγχόμενη στάθμευση;!!!
Σχετικά με τα όλα ανωτέρω αναφερόμενα όλα αληθή, τα οποία λαμβάνουν χώρα έως σήμερα, δια της παρούσης καταγγελίας μας, ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση απομάκρυνση όλων των παρανόμων υφισταμένων πινακίδων σήμανσης P-69, ώστε οι χώροι αυτοί να περιέλθουν στην ελεύθερη χρήση όλων των πολιτών, ταυτόχρονος δε ο Δήμος Κέρκυρας αφ’ ενός να επιστρέψει τα παρανόμως εισπραχθέντα υπ’ αυτού ούτω καλούμενα τέλη στάθμευσης και αφ’ ετέρου να παύσει να εισπράττει παράνομα τέληγια τούτο.
Κέρκυρα, 10-02-2014
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας
                          Γιώργος Τσερεμής                   Αλέξανδρος Λιτσαρδόπουλος
Πίνακας Αποδεκτών
Ι.  Αποδέκτες προς Ενέργεια:
1.    κ.Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας
2.    Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

  1. Τοπικά ΜΜΕ

Σχολιαστε