Κατάργηση του Ελληνικού Εναέριου και Θαλάσσιου Χώρου στο Αιγαίο με επικίνδυνες εξελίξεις…

enaerios xΓράφει ο Χρήστος Βαλκάνιος

Οι τουρκικές προκλήσεις και απαιτήσεις στο Αιγαίο, που δεν είναι φαινόμενο πρόσφατο αλλά διαχρονικό, γίνονται όλο και μεγαλύτερες όσο η Ελλάδα εφαρμόζει μια πολιτική κατευνασμού και ταυτόχρονα διαπράττει και μεγάλα στρατηγικά λάθη.

Όπως έχουμε αναλύσει με σειρά άρθρων μας, αλλά όχι μόνο εμείς αλλά και πλήθος άλλων αναλυτών, το πιο πρόσφατο στρατηγικό λάθος της Ελλάδας ήταν που με τη θέληση της ενέπλεξε το ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος.

Αυτό υπήρξε η ευκαιρία της Τουρκίας να βάλλει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Συμμαχίας, που μπορεί να είναι άτυπες, όμως επεξεργάζονται λύσεις που μέχρι τώρα είναι σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων ενώ θα αποτελέσουν κάποια στιγμή σημεία αναφοράς και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.

Τώρα λοιπόν οι Τούρκοι αρχίσανε να μιλάνε για εναέριο χώρο του Αιγαίου και για θάλασσα του Αιγαίου λες και το Αιγαίο να μην έχει κράτη που ασκούν κυριαρχία σε αυτό. Δηλαδή δεν θέλουν να γίνεται αναφορά σε εναέριο χώρο ή χωρικά ύδατα της Ελλάδας, προκαλώντας προφανώς σαφέστατα υπονοούμενα κυριαρχίας, τα οποία φυσικά δεν αρνούνται να διατυπώσουν και επίσημα.

Έναντι αυτών δυστυχώς η Ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να συνομιλεί και να δέχεται ένα ΝΑΤΟ στο Αιγαίο που σαφέστατα η ουδέτερη θέση του είναι σε βάρος των Ελληνικών συμφερόντων, δεχόμενο ουσιαστικά τις απόψεις των Τούρκων.

Σχολιαστε