Θερμό καλοκαίρι με Οικουμενική στις 20 Ιουνιου?

Έρχεται Οικουμενική τον Ιούνιο για να προλάβουν ξαφνικές εκρήξεις που ούτε το Αγγλικό δίκαιο θα μπορέσει να δώσει στους δολοφόνους δανειστές τα υποθηκευμένα Ελληνικά πετρέλαια..Το ΔΝΤ ζήτησε χαλάρωση της σφιχτής πολιτικής διότι εντός των επόμενων δυο μηνών η Ελλάδα είναι καζάνι που βράζει και μπορεί να σκάσει…

Σχολιαστε