Έτοιμα όλα για κατάσχεση καταθέσεων….

Εάν δεν είχαν στα μπαούλα όπως λέει και το Στουρνάρι περίπου είκοσι δις οι Έλληνες το κούρεμα θα είχε γίνει . Το ΜΕΓΑΛΟ τους ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι πως δεν μπορούν να βάλουν στο χέρι αυτά τα λεφτά. Για αυτό και η πρεμούρα – κάλεσμα του γερμανοτσολιά να τα επιστρέψουν στις τράπεζες διότι δεν ..πάει καλά η οικονομία . Μόλις τα καταθέσουν την ίδια ημέρα θα γίνει ψαλίδισμα αλλά ..Κύπρο. Ο μόνος τρόπος σωτηρίας  είναι να μην υπάρχει κατάθεση  πάνω από δέκα χιλιάδες κατ΄ατομο στις τράπεζες. Αυτό θα τους ακυρώσει τα προδοτικά και καταστροφικά σχέδια 

Η γνωστή γερμανική εφημερίδα “Zeit” επιτίθεται στη Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ με άρθρο το οποίο τιτλοφορείται “το λογαριασμό παρακαλούμε”.

Το άρθρο βασίζεται στην έντονη φιλολογία-πραγματικότητα για νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους που όπως υποστηρίζει η εφημερίδα αποκρύπτεται σκοπίμως από τη γερμανική κοινή γνώμη λόγω των επερχόμενων εκλογών.

Το ελληνικό ζήτημα εξελίσσεται σε πονοκέφαλο της γερμανικής ηγεσίας καθώς τρία χρόνια μετά το πρόβλημα εξακολουθεί, δε διαφαίνεται φως στο τούνελ και το επόμενο κούρεμα θα πλήξει πλέον και τα κρατικά γερμανικά ταμεία.

Οι κινήσεις του ΥΠΟΙΚ, με πρόφαση την πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν είναι τίποτε άλλο από για προετοιμασία δήμευσης ανάλογής με αυτήν της Κύπρου ή στην καλύτερη περίπτωση εσωτερικού αναγκαστικού δανεισμού από τις τραπεζικές καταθέσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι θα καταγραφούν ακόμα και οι συνδικαιούχοι που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει «σπάσει» τον τραπεζικό του λογαριασμό σε μερίδια μέχρι των 100.000 ευρώ σε μέλη της οικογένειάς του δεν πρόκειται να διασωθούν ούτε αυτοί οι λογαριασμοί.

Αν κάποιος επιχειρήσει να στείλει τι καταθέσεις του στο εξωτερικό για να τις γλιτώσει θα καταγραφούν και εν συνεχεία ο καταθέτης θα ελεγχθεί και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους θα του επιβληθεί πρόστιμο και δήμευση της κατάθεσης στο ποσοστό που θα αποφασιστεί. Συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ: 

1) Α.Φ.Μ.

2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

3) Επώνυμο

4) Όνομα

5) Πατρώνυμο

6) Ημερομηνία Γέννησης

7) Υπηκοότητα

8) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου

9) Επαγγελματική δραστηριότητα

10) Διεύθυνση

11) Τηλέφωνο

12) Λογαριασμοί πελάτη

13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων

14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων

15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους

16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

17) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους

Αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν:

1) Α.Φ.Μ.

2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται

3) Επωνυμία

4) Διεύθυνση

5) Νομική Μορφή

6) Ενεργοί νόμιμοι εκπρόσωποι (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)

7) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)

8) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη

9) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη

10) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους

11) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους

12) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους, ενώ η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.

Για τον προσδιορισμό του προφίλ των καταθετών των πελατών τους, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία:

– Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).

– Κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, νομική μορφή και χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο.

– Αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη.

– Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό-συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων.

– Πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους.

– Δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.

Δηλαδή μάλλον θα υπάρξει «αναγκαστικός δανεισμός» από τις τραπεζικές καταθέσεις κάτι σαν «κούρεμα» με αντάλλαγμα ομόλογα του δημοσίου. 

Αυτό θα είναι και το αντάλλαγμα για διαγραφή μέρους του εξωτερικού χρέους. Να μετατραπεί σε εσωτερικό χρέος. 

Προβλέπεται από τη νομοθεσία για εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν υπόκειται στον προστατευτικό περιορισμό εγγύησης των καταθέσεων μέχρι των 100.000 ευρώ. 

Πρακτικά το δημόσιο παίρνει όσα του λείπουν από τις τραπεζικές καταθέσεις και σε αντάλλαγμα δίνει ομόλογα. Αυτό καλείται «αναγκαστικός δανεισμός».

Σχολιαστε